Inwestor Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów w Gdańsku Port Czystej Energii – spółka miejska powołana w celu realizacji przedsięwzięcia – wydała wykonawcy formalne polecenie rozpoczęcia robót. Budowę realizuje włosko-francuskie konsorcjum firm Astaldi, Termomeccanica Ecologia i Dalkia Wastenergy.

Po blisko dwóch latach od podpisania umowy, spółka Port Czystej Energii wydała wykonawcy polecenie rozpoczęcia robót, tym samym rozpoczęto proces budowy instalacji do termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Gdańsku-Szadółkach.

Polecenie rozpoczęcia robót wydano na podstawie wykonalnej decyzji pozwolenia na budowę, której postanowieniem dnia 25 marca organ budowlany nadał rygor natychmiastowej wykonalności. Inwestor w dalszym ciągu oczekuje na rozstrzygnięcie odwołania od decyzji pozwolenia na budowę, złożonego dnia 4 listopada 2019 r. przez Towarzystwo na Rzecz Ziemi z Oświęcimia.

– Po wieloletnich przygotowaniach zaczynamy realizację największej inwestycji w historii Gdańska i regionu, związanej z gospodarką odpadami. Dzięki niej będziemy przetwarzać odpady nienadające się do recyklingu, a w efekcie tego procesu powstanie dla mieszkańców naszego miasta energia elektryczna i ciepło – mówi Sławomir Kiszkurno, prezes zarządu Portu Czystej Energii.

Spalarnia odpadów w Gdańsku z ponad 350 mln zł dofinansowania z Unii

– To dla Gdańska ważny moment – funkcjonująca instalacja uniezależni nas od nieprzewidywalnych zmian na rynku zagospodarowania odpadów oraz realnie wpłynie na zahamowanie nadmiernych podwyżek i ustabilizowanie opłat mieszkańców za gospodarowanie odpadami komunalnymi – mówi Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Gdańska ds. zrównoważonego rozwoju.

– Przez ostatnie dwa lata, jako wykonawca instalacji, koncentrowaliśmy się na działaniach projektowych i przygotowaniu produkcji. Teraz przechodzimy do kolejnego etapu realizacji inwestycji i rozpoczynamy roboty ziemne, po których nastąpią prace budowlane. Cały proces budowy Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów potrwa do 2023 roku, kiedy to planujemy oddać instalację do eksploatacji – mówi Domenico Puzzo, przedstawiciel wykonawcy – konsorcjum Astaldi, Termomeccanica Ecologia i Dalkia Wastenergy.

Spalarnia w Gdańsku dla Astaldi. Jest wyrok sądu i dofinansowanie

Czytaj więcej

Skomentuj