Ponad 73 mln zł zamierzają przeznaczyć w ciągu najbliższych trzech lat wodociągi w Rudzie Śląskiej na inwestycje w infrastrukturę. Za te pieniądze ma powstać 7,5 km nowej sieci wodociągowej, ponad 15 km sieci kanalizacyjnej, rozpoczęta ma też zostać przebudowa oczyszczalni „Barbara”.

Rada miasta przyjęła przygotowany przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2022 – 2024.

– Przy realizacji inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych w pierwszej kolejności modernizowane są urządzenia o strategicznym znaczeniu dla miasta. Budowa nowych sieci realizowana jest tam, gdzie rozwija się nowe budownictwo jednorodzinne oraz na obszarach, gdzie planowane są takie inwestycje – mówi Grażyna Dziedzic, prezydent Rudy Śląskiej.

„Barbara” priorytetowa

Zgodnie z przyjętymi założeniami najwięcej środków, prawie 70 mln zł, przeznaczonych ma być na inwestycje kanalizacyjne, z czego blisko 48 mln zł na przedsięwzięcia związane z modernizacją i przebudową oczyszczalni ścieków. Kluczową inwestycją ma być przebudowa oczyszczalni „Barbara”, którą rudzkie PWiK chce rozpocząć już w 2022 r. Spółka argumentuje, że modernizacja „Barbary” jest niezbędna, aby utrzymać parametry pracy instalacji, a także zwiększyć jej przepustowość. Realizacja przedsięwzięcia uzależniona jest jednak od możliwości pozyskania środków zewnętrznych. Wodociągi rozmawiają o tym z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Oprócz inwestycji w „Barbarze”, planowana jest modernizacja systemu automatyki oczyszczalni ścieków „Halemba–Centrum”. W ciągu trzech lat ma powstać też dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniami dla trzeciej oczyszczalni w mieście, czyli „Orzegów”.

Przepompownie i nowe sieci

Wśród kluczowych inwestycji kanalizacyjnych są budowa przepompowni ścieków „Morska” oraz modernizacja przepompowni ścieków „Górnośląska”, które będą współfinansowane ze środków unijnych przydzielonych przez NFOŚiGW. Ponadto rudzkie PWiK planuje budowę sieci wodociągowej oraz budowę sieci kanalizacyjnej, głównie w południowych rejonach miasta. Pozostałe środki zostaną przeznaczone na wykup urządzeń wodno-kanalizacyjnych wykonanych przez prywatnych inwestorów oraz na modernizację istniejących sieci. Obecnie w Rudzie Śląskiej obowiązuje jeszcze plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych oraz urządzeń kanalizacyjnych na lata 2018–21. W ciągu tych trzech lat w mieście przybyło 5 km nowej sieci wodociągowej oraz 10,5 km sieci kanalizacyjnej.

40 mln więcej

W porównaniu z dotychczasowym planem, w którym na inwestycje przewidziano blisko 30 mln zł, w latach 2022-24 ma to być ponad 73,2 mln zł. Źródłem finansowania będą środki własne przedsiębiorstwa oraz pieniądze pozyskane z NFOŚiGW oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Obecnie rudzkie PWiK dostarcza wodę poprzez sieć wodociągową o długości 449,4 km, a do odbioru ścieków służy sieć kanalizacyjna o długości 335,3 km. Spółka eksploatuje sześć pompowni wody, 51 przepompowni ścieków oraz trzy mechaniczno–biologiczne oczyszczalnie ścieków, „Halemba-Centrum”, „Barbara” i „Orzegów”. Ruda Śląska liczy niespełna 140 tys. mieszkańców.

Czytaj więcej

Skomentuj