W Warszawie rozpoczął się Kongres Wodociągowców Polskich. Jego organizator – Izba Gospodarcza “Wodociągi Polskie” świętuje jednocześnie 25-lecie swojej działalności.

Uczestnicy kongresu w ciągu dwudniowego spotkania będą rozmawiać o roli IGWP na przestrzeni ostatnich 25 lat, a także stanie obecnym i przyszłości branży wodociągowo-kanalizacyjnej w Polsce.

Planowane tematy rozmów to m.in. nad nowoczesnymi modelami zarządzania i kierunkach rozwoju technologicznego przedsiębiorstw. Sporo uwagi zostanie też poświęcone nowym rozwiązaniom prawnym: Prawu wodnemu, regulatorowi cen oraz odpowiedzialności przedsiębiorców za rozliczenia podatkowe w aspekcie zmian Kodeksu karnego.

– W ciągu ostatniego ćwierćwiecza branża wodociągowo-kanalizacyjna dokonała ogromnego postępu technologicznego i w wielu aspektach osiągnęła poziom zgoła światowy. Jesteśmy dumni z tych osiągnięć, chcemy je podkreślać i chwalić się sukcesami naszego sektora – mówią przedstawiciele IGWP Dorota Jakuta i Tadeusz Rzepecki.

Udział w kongresie potwierdzili m.in. reprezentant Kancelarii Prezydenta RP, wiceminister środowiska Mariusz Gajda, Andrzej Kulon z Departamentu Zasobów Wodnych w MŚ, prezes KIG Andrzej Arendarski i Andrzej Porawski ze Związku Miast Polskich.

W panelach dyskusyjnych i debatach wezmą udział m.in. prof. Jerzy Hausner, prof. Bartosz Rakoczy oraz prof. Witold Modzelewski, a także wielu innych przedstawicieli świata nauki, biznesu, przedsiębiorców branży wod-kan z całej Polski.

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” jest jedyną organizacją samorządu gospodarczego w branży wodno-kanalizacyjnej w Polsce. Powstała w 1992 r. i zrzesza 484 przedsiębiorstw rynku wody i ścieków. Jej siedziba znajduje się w Bydgoszczy.

Czytaj więcej

Skomentuj