Rozpoczęła się budowa farmy wiatrowej Lech Nowy Staw realizowana w ramach wieloletniej umowy zawartej w 2019 r. pomiędzy Kompanią Piwowarską a RWE. Jej przedmiotem jest m.in. pokrycie od 2021 r. energią pochodzącą z wiatru 100 proc. zapotrzebowania na energię elektryczną trzech browarów Kompanii Piwowarskiej oraz zwiększenie produkcji zielonej energii przez RWE w Polsce. Pierwsza dostawa energii elektrycznej z nowych turbin wiatrowych ma nastąpić na początku 2022 r.

Na farmę wiatrową, zlokalizowaną w pobliżu miejscowości Nowy Staw, ok. 50 km na południowy wschód od Gdańska, składają się trzy turbiny Nordex N149 o łącznej mocy 12 megawatów (MW).

Na mocy umowy PPA zawartej na 10 lat, RWE w 2020 r. zapewniło już 40 proc., a w 2021 r. pokryje 100 proc. zapotrzebowania browarów Kompanii Piwowarskiej na odnawialną energię elektryczną z istniejących farm wiatrowych. Od początku 2022 r. większość zapotrzebowania KP na energię elektryczną wykorzystywaną do warzenia piwa w browarach Dojlidy, Lech Browary Wielkopolski i Tyskich Browarach Książęcych będzie zaspokajana przez nową, należącą do RWE i przez nią zarządzaną elektrownię wiatrową. W ramach współpracy ustalono, że będzie ona nosić nazwę farma wiatrowa Lech Nowy Staw.

Realizacja postanowień umowy wpisuje się w strategię zrównoważonego rozwoju Kompanii Piwowarskiej, której celem jest osiągnięcie neutralności węglowej we wszystkich browarach do 2030 r., a także zmotywowanie dostawców i partnerów firmy do ograniczenia emisji dwutlenku węgla w całym łańcuchu dostaw o 30 proc. Nadrzędnym celem strategii jest osiągnięcie neutralności węglowej w całym łańcuchu dostaw do 2050 r.

– Dzięki podpisanej umowie PPA nasz proces warzenia piwa konsekwentnie staje się jeszcze bardziej przyjazny środowisku. Oznacza to, że już w tym roku zmniejszymy ślad węglowy pochodzący z naszych browarów o 66 proc. w porównaniu do 2019 r., w którym rozpoczęła się nasza współpraca. Realizacja strategii zrównoważonego rozwoju Kompanii Piwowarskiej wypełnia 13 z 17 celów Agendy 2030 ONZ i przyczynia się do realizacji wizji środowiskowej Asahi – powiedział prezes KP Igor Tikhonov.

– Razem z Kompanią Piwowarską pokazujemy, jak wygląda ochrona środowiska w warunkach rynkowych. Naszym celem jest wprowadzenie na rynek zielonej energii na mocy dwustronnych umów na dostawę energii i niezmiernie cieszymy się z rozpoczęcia prac nad naszym wspólnym projektem. Polska doświadcza aktualnie świadomej ekspansji odnawialnych źródeł energii, a my z przyjemnością wnosimy swój wkład w transformację energetyczną, do jakiej dochodzi na terenie tego kraju – dodał Tom Glover, dyrektor handlowy RWE Renewables.

RWE może pochwalić się wieloletnim, rozległym doświadczeniem na polskim rynku lądowych farm wiatrowych, gdzie zbudowała sieć o łącznej mocy około 370 MW. W ostatnim czasie firma postawiła kolejny krok w stronę realizacji swojej pierwszej przybrzeżnej farmy wiatrowej w Polsce na mocy kontraktu na różnice kursowe (CFD) przyznanego dla projektu F.E.W. Baltic II. Grupa planuje także rozwój w sektorze energii słonecznej. Aktualnie RWE Renewables posiada globalne portfolio OZE o łącznej mocy ok. 9 GW, przy czym trwają prace nad rozbudową sieci o kolejne 3 GW.

Czytaj więcej

Skomentuj