1 lipca rozpoczął się nabór wniosków do „Ogólnopolskiego programu gospodarki wodno-ściekowej poza granicami aglomeracji ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych”. Wnioski o dofinansowanie można składać w siedzibach wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Oferta skierowana jest do samorządów i ich związków, a także podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych gmin.

Dofinansowanie  można uzyskać na:

– budowę przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków o przepustowości do 50 RLM;

– budowę lokalnych oczyszczalni ścieków dla budynków, osiedli mieszkaniowych i małych miejscowości o zwartej zabudowie;

– budowę sieci kanalizacji sanitarnej na obszarach, na których gęstość zabudowy jest wystarczająca, by uznać ją za ekonomicznie uzasadnioną;

– podłączenie budynków do kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym, ciśnieniowym i podciśnieniowym;

– budowę stacji uzdatniania wody, ujęć wody i sieci wodociągowej dla obszarów poza terenami aglomeracji wymienionymi w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych;

– podłączenie budynków do sieci wodociągowej.

Program będzie realizowany do 2023 roku. W skali kraju na jego wykonanie przeznaczono 200 mln zł. Beneficjenci programu mogą liczyć na wsparcie finansowe w formie preferencyjnej pożyczki z możliwością częściowego (30 lub 50%) umorzenia spłaty kapitału. Intensywność dofinansowania wyniesie do 100% kosztów kwalifikowanych.

Nie będą finansowane podłączenia do niezabudowanych nieruchomości oraz budynków, które nie są użytkowane.

Czytaj więcej

Skomentuj