Na dokończenie inwestycji w gospodarce wodno-ściekowej brakuje prawie 100 mld złotych. KPOŚK to dokument o ogromnym znaczeniu dla samorządów szukających dofinansowania w tym zakresie w nowej unijnej perspektywie 2021-2027. 

„W związku z trwającymi pracami nad nową perspektywą finansową na lata 2021 – 2027, w celu możliwości otrzymania środków finansowych na inwestycje w gospodarce ściekowej w Polsce, podjęto prace zmierzające do opracowania VI aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (VI AKPOŚK)” – poinformowało ministerstwo gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.

Dzięki dokumentowi mają być znane faktyczne potrzeby w zakresie uporządkowania gospodarki ściekowej, co wynika z naszych zobowiązań traktatowych. Szósta aktualizacja pozwala władzom samorządowym na zgłoszenie do programu wszystkich inwestycji, które są do tego niezbędne.

Tomasz Chróstny (UOKiK): w ponad połowie gmin była tylko jedna oferta na odbiór odpadów

Czas na aktualizację granic aglomeracji

Regionalne zarządy gospodarki wodnej wysłały już do samorządów tzw. ankietę aktualizacyjną do zgłaszania nowych inwestycji i modyfikacji wyznaczonych obszarów aglomeracji. Na ich wypełnienie i odesłanie gminy mają czas do października br.

Przygotowano też materiały pomocnicze dla samorządów, w tym harmonogram prac –  „Mapę drogową dla aglomeracji ubiegających się o ujęcie w VI aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych” oraz „Wytyczne do wyznaczania, zmiany lub likwidacji obszarów i granic aglomeracji”.

Jakie są potrzeby?

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju podaje, że szacowane łączne potrzeby inwestycyjne gmin w zakresie budowy i modernizacji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wynoszą obecnie ok. 270 tys. km, z czego na budowę nowych urządzeń przypada ponad 87 proc. (sieci wodociągowe – niespełna 101 tys. km, z czego blisko 76 proc. przypada na nowe urządzenia; sieci kanalizacyjne – ok. 168 tys., w tym prawie 95 proc. – to potrzeby dotyczące nowych urządzeń). Największe potrzeby w tym zakresie mają gminy wiejskie.

Łączna wartość potrzebnych inwestycji wod-kan przekracza 93 mld zł, z czego na budowę nowych sieci wodociągowych przypada prawie 16 mld zł, na budowę nowych sieci kanalizacyjnych – blisko 64 mld zł, na modernizację i odtworzenie sieci wodociągowej – ponad 7 mld zł, na modernizację i odtworzenie sieci kanalizacyjnej – przeszło 6 mld zł.

Projekt VI AKPOŚK ma być przygotowany w kwietniu 2020 roku, a następnie poddany uzgodnieniom i przekazany do zatwierdzenia przez Radę Ministrów.

Źródło: samorząd.pap.pl

Czytaj więcej

Skomentuj