Na dokończenie inwestycji w gospodarce wodno-ściekowej brakuje prawie 100 mld złotych. KPOŚK to dokument o ogromnym znaczeniu dla samorządów szukających dofinansowania w tym zakresie w nowej unijnej perspektywie 2021-2027. 

„W związku z trwającymi pracami nad nową perspektywą finansową na lata 2021 – 2027, w celu możliwości otrzymania środków finansowych na inwestycje w gospodarce ściekowej w Polsce, podjęto prace zmierzające do opracowania VI aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (VI AKPOŚK)” – poinformowało ministerstwo gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej.

Dzięki dokumentowi mają być znane faktyczne potrzeby w zakresie uporządkowania gospodarki ściekowej, co wynika z naszych zobowiązań traktatowych. Szósta aktualizacja pozwala władzom samorządowym na zgłoszenie do programu wszystkich inwestycji, które są do tego niezbędne.

Czas na aktualizację granic aglomeracji

Regionalne zarządy gospodarki wodnej wysłały już do samorządów tzw. ankietę aktualizacyjną do zgłaszania nowych inwestycji i modyfikacji wyznaczonych obszarów aglomeracji. Na ich wypełnienie i odesłanie gminy mają czas do października br.

Przygotowano też materiały pomocnicze dla samorządów, w tym harmonogram prac –  „Mapę drogową dla aglomeracji ubiegających się o ujęcie w VI aktualizacji Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych” oraz „Wytyczne do wyznaczania, zmiany lub likwidacji obszarów i granic aglomeracji”.

Jakie są potrzeby?

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju podaje, że szacowane łączne potrzeby inwestycyjne gmin w zakresie budowy i modernizacji sieci wodociągowych i kanalizacyjnych wynoszą obecnie ok. 270 tys. km, z czego na budowę nowych urządzeń przypada ponad 87 proc. (sieci wodociągowe – niespełna 101 tys. km, z czego blisko 76 proc. przypada na nowe urządzenia; sieci kanalizacyjne – ok. 168 tys., w tym prawie 95 proc. – to potrzeby dotyczące nowych urządzeń). Największe potrzeby w tym zakresie mają gminy wiejskie.

Łączna wartość potrzebnych inwestycji wod-kan przekracza 93 mld zł, z czego na budowę nowych sieci wodociągowych przypada prawie 16 mld zł, na budowę nowych sieci kanalizacyjnych – blisko 64 mld zł, na modernizację i odtworzenie sieci wodociągowej – ponad 7 mld zł, na modernizację i odtworzenie sieci kanalizacyjnej – przeszło 6 mld zł.

Projekt VI AKPOŚK ma być przygotowany w kwietniu 2020 roku, a następnie poddany uzgodnieniom i przekazany do zatwierdzenia przez Radę Ministrów.

Źródło: samorząd.pap.pl

Czytaj więcej

Skomentuj