Sądeckie Wodociągi rozszerzają działalność badawczo-rozwojową. Spółka chce budować własną sieć stacji meteorologicznych i kupić mobilne laboratorium. Dzięki temu obniży koszty pracy oczyszczalni ścieków i szybciej wykona badania.

W Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie została podpisana umowa na rozszerzenie działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstwa. Umowę podpisali dr Rafał Solecki, dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości oraz Janusz Adamek, prezes spółki Sądeckie Wodociągi.

Projekt za 680 tys. zł

Spółka otrzymała dofinansowanie z Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości na zakup mobilnego laboratorium oraz budowę sieci urządzeń do rejestracji warunków opadowych. Wartość projektu to 680 tys. zł, z czego dotacja wynosi 194 tys. zł. Jak podkreśla Janusz Adamek, prezes Sądeckich Wodociągów, wdrożenie projektu pozwoli lepiej zaplanować bieżące prace i szybciej reagować na następstwa zjawisk meteorologicznych, które mają znaczący wpływ na działanie sieci kanalizacyjnej oraz proces oczyszczania ścieków.

Sieć stacji meteo pozwoli dokładnie zbadać ilość opadów deszczu i śniegu, a dzięki temu zwiększać lub zmniejszać wydajność pracy oczyszczalni. W ten sposób będzie też można obniżyć koszty jej funkcjonowania. Z kolei mobilne laboratorium pozwoli na łatwiejsze badania, np. w przydomowych studniach. Sprzęt zamontowany w samochodzie umożliwi analizę wody na miejscu u klienta.

Współpraca z uczelniami 

Dział Badań i Rozwoju Spółki Sądeckie Wodociągi powstał w 2017 r. W 2018 r. została powołana Rada Naukowa. W jej skład weszli eksperci z różnych uczelni z całej Polski: Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Krakowskiej, Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Współpraca z renomowanymi uczelniami stwarza dla spółki  warunki do opracowywania i wdrażania znaczących  zmian  jakościowych w technologiach stosowanych w przedsiębiorstwie.

Czytaj więcej

Skomentuj