Jak wyglądają usługi wodne i kanalizacyjne w Europie? Najnowszy raport za rok 2017 przedstawiła europejska agencja EurEau. Zebrano dane dostarczone przez 29 krajów.

499 mln Europejczyków jest podłączonych do sieci wodociągowej, co stanowi ok. 93 procent ogółu. Do sieci kanalizacyjnej przyłączonych jest 450 mln osób, a do oczyszczalni ścieków 435 mln. Najwyższe współczynniki podłączeń, dochodzące do 100 proc., odnotowuje się w Niemczech, Danii, Szwajcarii, na Malcie i w Holandii. Polska z ponad 90 proc.wskaźnikiem zwodociągowania oraz około 70 -procentowym wskaźnikiem skanalizowania i podłączenia do oczyszczalni znajduje się poniżej europejskiej średniej. Najgorzej wypada w tym zestawieniu Rumunia (ok.60 % zwodociągowania, poniżej 50% skanalizowania i podłączenia do oczyszczalni).

Europejska branża inwestuje rocznie w infrastrukturę ok. 454 mld euro. Fundusze pochodzą głównie z taryf, ale także redystrybucji podatków i opłat oraz z dotacji (głównie z UE i innych krajów).

Zatrudnienie i organizacja

W sektorze wod-kan zatrudnionych jest w Europie ok. 475 tys. osób, co stanowi 0,1 % populacji Unii Europejskiej. Najwięcej zatrudnionych jest we Francji (ponad 100 tys. osób), a także w Wielkiej Brytanii i Danii, na czwartym miejscu z zatrudnieniem ponad 60-tysięcznym jest Polska.

Sposób organizacji sektora jest bardzo zróżnicowany. W Wielkiej Brytanii w większości zarządzaniem usługami wod-kan zajmują się firmy prywatne, w Belgii, na Węgrzech, w Irlandii i Holandii przedsiębiorstwa należące do podmiotów publicznych. Polski model, w którym infrastruktura należy do samorządów i podmiot zarządzający to także przeważnie jednostki samorządu lokalnego, jest podobny do norweskiego i  cypryjskiego.

Polak zużywa mało wody

Całkowita długość sieci wodociągowej w Europie wynosi 4 225 527 km. Najdłuższą siecią może pochwalić się Francja –  to prawie 900 tys. km, jednak w przeliczeniu na mieszkańca najlepszy wynik notuje Finlandia (20 m. sieci na mieszkańca). Woda w Europie w prawie 60 proc. pochodzi z ujęć powierzchniowych, ok. 40 proc. to ujęcia głębinowe i tylko 1 proc. z odsalania (tak wodę pozyskuje się na Cyprze, Malcie, w Hiszpanii i Grecji).

Średnio Europejczyk zużywa na dobę 128 litrów wody. Najwięcej Norwegowie, Portugalczycy i Grecy – (ok. 200 litrów). Polacy są oszczędni – zużywają poniżej 100 litrów wody dobowo.

Polska dobrze wypada też w dziedzinie oczyszczania ścieków. Nasze oczyszczalnie w ponad 80-procentach poddają ładunek najwyższemu europejskiemu stopniowi oczyszczania.

Pełen tekst raportu można znaleźć na stronie Izby Gospodarczej “Wodociągi Polskie”. 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj