Na piątkowym posiedzeniu senatorowie przyjęli nowelizację ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (ucpg). Zgłoszono 17 poprawek.

Z siedemnastoma poprawkami przyjęto ustawę o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (projekt rządowy).

W toku prac Senatu nad nowelizacją ustawy o ucpg rozważane były 22 poprawki doprecyzowujące ostateczny kształt dokumentu. Ostatecznie przyjęto 17 z nich. Wszystkie dyskutowane zmiany dostępne są na stronach Senatu.

Zmiany w gospodarce odpadami

Jedna z poprawek zakłada, że wysokość opłaty w przypadku niesegregowania śmieci ma stanowić wielokrotność opłaty podstawowej, a nie opłaty maksymalnej. Kolejna zmiana umożliwia gminom określenie kryteriów uznania, że zbiórka odpadów jest prowadzona selektywnie. Inna wprowadza obowiązek przystąpienia do gminnego systemu gospodarowania odpadami w przypadku nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych.

Wprowadzono też poprawkę, która likwiduje obowiązek rejestrowania nowych pojazdów w ciągu 30 dni od dnia ich sprowadzenia z zagranicy. Nowela przewiduje m.in. wyższą opłatę dla osób, które nie segregują odpadów; wyniesie ona dwukrotność, ale nie więcej niż czterokrotność opłaty śmieciowej. Zakłada ponadto niższe opłaty śmieciowe dla osób kompostujących część produkowanych przez siebie odpadów.

Ustawa “czystościowa” przyjęta przez Sejm. Samorządowcy komentują

Nowe przepisy regulują również kwestię odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkanych, na których powstają odpady, czyli np. sklepów. Właściciele takich nieruchomości będą przystępowali do zorganizowanego przez gminę systemu odbioru odpadów komunalnych dobrowolnie.

Nowela określa też stawki opłat za śmieci dla właścicieli domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Opłata będzie ryczałtowa, nie wyższa niż 10 proc. przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę. Ustawa wprowadza także odpłatność za wszystkie plastikowe torby poza tzw. zrywkami.

Co teraz? Kiedy nowelizacja ucpg wejdzie w życie?

Nowelizacja ustawy o ucpg z poprawkami senackimi wróci teraz pod obrady Sejmu. Jeśli posłowie przegłosują obecny kształt ustawy (prawdopodobnie nastąpi to na posiedzeniu 17-19 lipca), to nowelizacja wejdzie w życie jeszcze przed końcem wakacji – informuje portal Prawo Dla Samorządu.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj