W niedzielę średniodobowe wskazania stężeń pyłu zawieszonego w powietrzu w niektórych punktach woj. śląskiego utrzymywały się powyżej dobowych norm – wynika z informacji służb środowiskowych. W poniedziałek obowiązywały ostrzeżenia o możliwych kolejnych przekroczeniach.

Niedziela była jednym z pierwszych dni w regionie ze złą jakością powietrza w nowym sezonie grzewczym – wobec spadku temperatur, wysokiego ciśnienia powietrza i słabego wiatru.

Normy już przekroczone

Według prezentacji pomiarów zamieszczanych na stronach Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach (WIOŚ) część godzinnych wyników stacji pomiarowych w regionie w niedzielę wykazywała stężenia pyłu PM10 przekraczające średniodobową normę.

Na stacji pomiarowej w Goczałkowicach-Zdroju średniodobowa norma pyłu zawieszonego PM10 została przekroczona w niedzielę o 31 proc., w Rybniku o 24 proc., w Cieszynie o 24 proc., w Wodzisławiu Śląskim o 22 proc., w Raciborzu o 17 proc., w Częstochowie (stacja komunikacyjna) o 9 proc., w Bielsku-Białej o 7 proc., w Zabrzu o 6 proc., w Żywcu o 4 proc. i w Zawierciu o 1 proc.

Zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wskazują, że dopuszczalne stężenia dobowe dla pyłu PM10 nie powinny przekraczać 50 mikrogramów na metr sześcienny.

Kiedy alarm smogowy?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska od 11 października 2019 r. alarm smogowy jest ogłaszany przy przekroczeniu w ciągu doby średniej wartości 150 mikrogramów na metr sześc. dla pyłu PM10 (wcześniej było to 300 mikrogramów). Tzw. poziom informowania to 100 mikrogramów; oznacza dwukrotne przekroczenie dobowej normy jakości ustalonej dla pyłu PM10 na 50 mikrogramów.

Ponieważ komunikaty o przekroczeniu poziomu informowania i alarmowania wydawane są na podstawie wyliczeń średnich wartości pomiarów zebranych w ciągu poprzedniej doby, służby wydają ostrzeżenia o ryzyku przekroczenia tych poziomów w kolejnych dobach.

Ostrzeżenie w woj. śląskim – powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu – Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska wydał na poniedziałek dla Rybnika, Żor, Jastrzębia-Zdroju, Częstochowy (w rejonie jednego z głównych skrzyżowań), a także powiatów rybnickiego, mikołowskiego i wodzisławskiego. Obszar ten zamieszkuje ponad 760 tys. osób.

Utrzymywaniu się zanieczyszczeń w powietrzu sprzyja z zasady bezwietrzna pogoda przy niskich temperaturach i wysokim ciśnieniu atmosferycznym.

Czytaj więcej

Skomentuj