Układ urbanistyczno-krajobrazowy Sopotu wpisany jest do rejestru zabytków województwa pomorskiego i z tego powodu objęty jest ochroną konserwatorską. Nasadzenia przyuliczne w postaci alei czy szpalerów drzew są nierozerwalnym elementem sopockiego krajobrazu. Miasto od 2017 roku sukcesywnie odtwarza historyczne szpalery drzew. Pojawiają się także nasadzenia w nowych miejscach. Tylko do końca 2020 r. posadzonych zostało 200 nowych drzew, kolejnych 180 dosadzanych jest tej wiosny.

Tereny zielone i parki zajmują w Sopocie niemal 60 proc. z ponad 17 km kw. powierzchni. Zieleń poprawia mikroklimat miejski i pozytywnie wpływa na jakość życia w mieście, a więcej drzew to także lepsza jakość powietrza.

Szpalery drzew – nierozerwalny element sopockiego krajobrazu

Szpalery, zwłaszcza w miejscach historycznych, nadają niepowtarzalny, przyjazny charakter przestrzeni, a określona kompozycja oraz właściwy dobór sadzonych drzew podkreślają walory urbanistyczne i powiązania krajobrazowe przestrzeni miejskiej.

Odtwarzają historyczne szpalery od 2017r.

Aleje i szpalery są nasadzane według ściśle ustalonych reguł i zasad kompozycyjnych. Odtworzenia szpalerów już istniejących wykonuje się w oparciu o kwerendę archiwalną, a także na podstawie zachowanych do dziś drzew rosnących przy ulicach. Na tej podstawie określa się także odległości pomiędzy drzewami, linię nasadzeń, gatunek drzewa, a czasem nawet jego formę. Przy sadzeniu nowych szpalerów i alei pod uwagę brane są charakter otoczenia, rodzaj zabudowy, architektura, a także sąsiedztwo naturalnej zieleni. Drzewa w alejach i szpalerach są sadzone w określonym rytmie i w czytelnej wizualnie linii.

Odtwarzanie historycznych szpalerów drzew w Sopocie rozpoczęło się w 2017 r. Mieszkańcy mieli wówczas możliwość wypowiedzenia się w ankiecie internetowej dotyczącej prowadzenia zieleni na terenie miasta i odtworzenia historycznych, przyulicznych zieleni w wybranym kwartale miasta. Odbyło się wiele spotkań i konsultacji, w których wzięło udział ponad 1100 osób. Zdecydowana większość uczestników ankiety, 69 proc., dobrze oceniła projekt odtworzenia szpalerów. Do końca 2020 r. w Sopocie posadzonych zostało 200 drzew. Teraz dojdzie kolejnych 180.

Nasadzane aleje i szpalery w 2021 r.:

ul. Rzemieślnicza (73 szt.) – po obu stronach ulicy, łącznie 80 szt. drzew, drzewa sadzone w rytmie co 10 m, platany klonolistne;
ul. Jana z Kolna (10 szt.) – na odcinku od ul. Rzemieślniczej do wjazdu na wiadukt, po obu stronach ulicy, łącznie 10 szt. drzew, drzewa sadzone w rytmie co 8 m, kasztanowiec czerwony;
ul. Bitwy pod Płowcami (38 szt.) – na odcinku od ronda Płażyńskiego do skrzyżowania z ul. Grunwaldzką, po obu stronach ulicy, łącznie 38 szt. drzew, drzewa sadzone w rytmie co 6 m, robinia akacjowa forma szczepiona kulista;
ul. Chopina (25 szt.) – na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Dąbrowskiego, po południowej stronie ulicy, łącznie 38 szt. drzew, drzewa sadzone w rytmie co 9 m, kasztanowiec czerwony;
ul. Łokietka (19 szt.) – na odcinku od ul. Polnej do skrzyżowania z ul. Jana z Kolna, po wschodniej stronie ulicy, łącznie 17 szt. drzew, drzewa sadzone w rytmie co 9 m, lipa drobnolistna;
ul. Polna – nasadzenia przewidziane na jesień 2021.

Czytaj więcej

Skomentuj