Samorządowa spółka Sosnowieckie Wodociągi rozpoczyna rozpisaną na 26 miesięcy, kolejną już modernizację oczyszczalni ścieków przy ul. Ostrogórskiej. Prace będą kosztowały 36,6 mln zł; w latach 2002-2020 na ten cel wydano już 82,5 mln zł.

Chodzi o piąty etap modernizacji oczyszczalni Radocha II przy ul. Ostrogórskiej w Sosnowcu – budowanej w latach 1977-2000. We wtorek Sosnowieckie Wodociągi podpisały umowę na wykonanie robót z firmą Instal Warszawa. Jak wyjaśnił prezes spółki Paweł Kopczyński, modernizacja takich obiektów to niemal praca ciągła.

Stała modernizacja

„Zmieniające się przepisy, śrubowanie norm w zakresie jakości odprowadzanych ścieków czy zwiększająca się ilość nowych środków używanych przez mieszkańców do utrzymania czystości – to wszystko sprawia, że stale trzeba unowocześniać zakład” – wskazał Kopczyński.

Ograniczą ryzyko wystąpienia awarii

„W rozpoczynającym się piątym etapie modernizacji skupimy się przede wszystkim na ograniczeniu ryzyka wystąpienia awarii oraz utrzymaniu wysokiego stopnia oczyszczania ścieków czy wymianie wyeksploatowanych urządzeń na nowe, wydajniejsze” – powiedział kierownik działu oczyszczalni ścieków Sosnowieckich Wodociągów Rafał Mańka. „Przebudujemy również obecnie wyłączone z eksploatacji obiekty technologiczne i przywrócimy je do pracy” – dodał.

Spółka przekazała, że remontu wymagają również obiekty i instalacje narażone na działanie silnie agresywnego środowiska ścieków. Dlatego tam, gdzie to możliwe, przy pracach będą stosowane odporne materiały, jak stal nierdzewna czy specjalne systemy napraw betonu i stali zbrojeniowej.

Ma być ekonomicznie i ekologicznie

„Co ważne, inwestycja pomoże nam zmniejszyć zużycie wody sieciowej czyli pitnej, którą wykorzystuje się przy utrzymaniu oczyszczalni” – zasygnalizował prezes Kopczyński.

„Rozbudujemy wewnętrzną sieć i w większym stopniu będziemy wykorzystywać oczyszczoną wodę w procesie eksploatacji poprzez rozbudowę wewnętrznej sieci wykorzystującej wodę technologiczną w postaci oczyszczonych ścieków, w prowadzonych procesach technologicznych” – dodał szef spółki.

Prace przewidziano na okres 26 miesięcy. Wynika to z szerokiego zakresu robót budowlanych, ale też z ich prowadzenia na czynnej oczyszczalni, co oznacza taką organizację, aby nie zostały zakłócone procesy technologiczne, a zachowany został wymagany efekt ekologiczny.

„To bardzo ważne, aby takie inwestycje pokazywać, bo to są ogromne pieniądze inwestowane w zdrowie i bezpieczeństwo naszych mieszkańców, a niewielu ma świadomość, co się na oczyszczalni dzieje” – skonkludował prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński.

Ile to kosztuje?

Na modernizacje i remonty oczyszczalni ścieków miejska spółka Sosnowieckie Wodociągi od 2002 do 2020 r. wydała 82,5 mln zł, z czego 73,5 mln to środki własne. W ciągu najbliższych 26 miesięcy spółka dołoży 36,6 mln zł, co oznacza, że w latach 2002-2025 Sosnowieckie Wodociągi zainwestują w te kwestie ponad 119 mln zł.

Czytaj więcej

Skomentuj