Tysiąc złotych podwyżki domagają się pracownicy Wód Polskich. Pismo z żądaniem przesłali do prezesa Przemysława Dacy. Czekają na odpowiedź do poniedziałku.

W ten sposób NSZZ “Solidarność” wchodzi na drogę sporu zbiorowego z pracodawcą. W razie nieuwzględnienia do poniedziałku żądań ogłoszony zostanie strajk.

Już wcześniej związkowcy zapowiedzieli protest. W poniedziałek od godziny 14:30 będą blokować przejazd przez kilka ulic w rejonie pomnika Józefa Piłsudskiego, potem udadzą się przez rynek na ulicę Basztową, gdzie mieści się urząd marszałkowski.

Wody Polskie. Będzie protest pracowników!

Konflikt w Wodach Polskich ciągnie się od miesięcy. W lutym rozpoczęły się rozmowy między zarządem oraz sprawującym pieczę nad Wodami Polskimi Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej a związkowcami. O ile udało się ustalić zapisy regulaminu świadczeń socjalnych, a także częściowo regulamin pracy, o tyle kością niezgody jest sprawa wynagrodzeń.

“Czujemy się oszukani”

Jeszcze w 2016 r. pracownicy regionalnych zarządów gospodarki wodnej, którzy stanowią połowę zatrudnionych w powstałych z początkiem roku Wodach Polskich, otrzymali obietnicę waloryzacji płac od ministra środowiska – 850 zł podwyżki od 2017 r. Wody Polskie przejęły to zobowiązanie. Jednak w maju 2018 r. minister gospodarki morskiej wycofał się z tego i nie wypracowano porozumienia.

“Czujemy się oszukani” – piszą związkowcy i dodają, że działania władz Wód Polskich prowadzą do pogorszenia warunków pracy.

Wody Polskie: chcemy rozmawiać

W przesłanym nam oświadczeniu Sergiusz Kieruzel, rzecznik Wód Polskich podkreśla, że związkowcy znają sytuację finansową firmy.

Zarząd PGW Wody Polskie, zdaniem rzecznika, niezmiennie deklaruje chęć podnoszenia wynagrodzeń, szczególnie w niektórych kategoriach pracowniczych. Planuje opisać, przeanalizować oraz wycenić pracę na danym stanowisku. Wynikiem tego będzie ustalenie prawidłowych relacji między różnymi stanowiskami pracy i  zbudowanie optymalnej struktury zatrudnienia i sprawiedliwej siatki płac. – Zadanie to powierzono zewnętrznemu zespołowi ekspertów – wyjaśnia rzecznik.

Kieruzel podkreśla, że szczegółowe rozwiązania dotyczące wynagradzania pracowników mają zostać podjęte podczas zaplanowanych negocjacji o regulaminie wynagradzania, zarząd jest gotowy do niezwłocznego rozpoczęcia rozmów.

Rzecznik poinformował także, że rozpoczęto prace zespołu ds. opracowania strategii rozwoju Wód Polskich do 2025 r. Strategia będzie wyznaczała kierunek rozwoju Wód Polskich, a jej wdrożenie ma przyczynić się do zwiększenia przychodów – a tym samym – do stopniowego podwyższania wynagrodzeń.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

6 Komentarze

  1. No pewnie że chcecie rozmawiać, bo o to wam tylko chodzi…..Wstyd że w kraju gdzie jest ponoć taki wysoki PKB ludzie byli zmuszeni wychodzić z gwizdkami na ulice, by żebrać o poprawę bytu…To tak się pochylacie nad problemami ludzi pracy? PiS w mojej osobie straciliście jeszcze jednego wyborcę….

Skomentuj