Na 6 sierpnia w Krakowie zapowiedziano rozpoczęcie akcji protestacyjnej pracowników PGW Wody Polskie. Powodem jest konflikt dotyczący wynagrodzeń.

Od 14:30 w poniedziałek planowana jest blokada przejść dla pieszych przy ulicach: Garncarska, Wenecja, Retoryka i Piłsudskiego, w rejonie pomnika Józefa Piłsudskiego w Krakowie. Potem protestujący przejdą przez rynek pod urząd marszałkowski na ul. Basztową w Krakowie.

W komunikacie podpisanym przez przewodniczącego NSZZ “Solidarność” w Wodach Polskich Jana Śniadka czytamy: “Wobec bezskuteczności dwuletnich, wielostronnych starań o realizację waloryzacji płacy (…) oraz w związku z brakiem innych poważnych propozycji pracodawcy podwyższenia wynagrodzeń (…) zmuszeni jesteśmy zmienić metody postępowania, rozpoczynamy protesty czynne.”

“Solidarność” zaprasza wszystkich pracowników zainteresowanych lepszymi warunkami pracy w Wodach Polskich do wzięcia czynnego udziału w akcji protestacyjnej.

Fiasko rozmów o płacach

Rozmowy związkowców z zarządem powołanego 1 stycznia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie trwają od kilku miesięcy. Udało się ustalić brzmienie regulaminu świadczeń socjalnych, trwają rozmowy nad regulaminem pracy, jednak największy problem to regulamin wynagrodzeń.

Związkowcy domagają się podwyżki, którą obiecał pracownikom regionalnych zarządów gospodarki wodnej w 2016 r. minister środowiska. Miała ona wynieść 850 zł i być wyrównaniem za lata 2008 – 2016.

Wody Polskie – co z podwyżkami? „Solidarność” rozważa protest

Minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk, któremu podlegają Wody Polskie, podczas spotkania ze związkowcami 1 lutego 2018 r. powiedział, że w połowie roku przewiduje poprawę sytuacji finansowej i tym samym wzrost wynagrodzeń pracowników.

Gróbarczyk potwierdził też przejęcie zobowiązania podjętego w 2016 r. przez poprzedników. Jednak instytucja od początku była niedofinansowana. Ostatnio okazało się też m.in., że wpływy pieniędzy od gmin za utraconą retencję są niższe niż przewidywano.

Zarząd: jesteśmy gotowi do rozmów

Rzecznik Wód Polskich Sergiusz Kieruzel zaznacza, że zarząd jest otwarty na dialog ze związkami zawodowymi, a także, że zapoznano je z sytuacją finansową jednostki.

Zarząd PGW Wody Polskie, zdaniem rzecznika, niezmiennie deklaruje chęć podnoszenia wynagrodzeń, szczególnie w niektórych kategoriach pracowniczych. – Zdaniem prezesa konieczne jest także ujednolicenie niespójnej siatki wynagrodzeń wynikającej z połączenia różnych instytucji od stycznia 2018 r. stanowiących Wody Polskie – mówi Kieruzel.

– W tym celu PGW WP planuje opisać, przeanalizować oraz wycenić pracę na danym stanowisku. Wynikiem będzie ustalenie prawidłowych relacji między różnymi stanowiskami pracy. Pozwoli to na zbudowanie optymalnej struktury zatrudnienia i sprawiedliwej siatki płac. Różnice w wynagrodzeniu odpowiadać będą różnicom wydatkowanego przez pracownika wysiłku, kompetencji i zakresu odpowiedzialności. Zadanie to powierzono zewnętrznemu zespołowi ekspertów – wyjaśnia rzecznik.

Kieruzel podkreśla, że szczegółowe rozwiązania dotyczące wynagradzania pracowników mają zostać podjęte podczas zaplanowanych negocjacji o regulaminie wynagradzania, zarząd jest gotowy do niezwłocznego rozpoczęcia rozmów.

Rzecznik poinformował także, że rozpoczęto prace zespołu ds. opracowania strategii rozwoju Wód Polskich do 2025 r. Strategia będzie wyznaczała kierunek rozwoju Wód Polskich, a jej wdrożenie ma przyczynić się do zwiększenia przychodów – a tym samym – do stopniowego podwyższania wynagrodzeń.

Czytaj więcej

Skomentuj