Celowy Związek Gmin R-XXI, który odbiera i zagospodarowuje odpady komunalne m.in. ze Świnoujścia, przygotowuje się do budowy nowoczesnej biogazowni, która rozwiąże problem z utylizacją odpadów zielonych i biodegradowalnych.

– Naszym problemem jest utylizacja zebranych z gmin odpadów. Stąd pomysł na budowę w Łobzie nowoczesnej biogazowni. Obecna metoda utylizacji tego rodzaju odpadów jest nie tylko uciążliwa dla środowiska, ale również i droga – czytamy w komunikacie Urzędu Miasta Świnoujście.

Wspólna uchwała gmin

Delegaci gmin należących do CZG R-XXI, podjęli uchwałę o przekazaniu aportem do spółki córki działki, na której powstanie instalacja do przetwarzania odpadów biodegradowalnych i zielonych.

– Będzie to instalacja fermentacyjna, podobna funkcjonuje w centrum Berlina – mówi Jacek Chrzanowski, prezes CZG R-XXI. – To nowoczesna, sprawdzona i tańsza od obecnej technologia, która nie będzie negatywnie oddziaływała na środowisko.

Fermentacja będzie odbywała się w hermetycznie zamkniętej komorze fermentacyjnej.

Projektowanie i budowa zacząć się ma już w 2023 roku. Zakończenie inwestycji ma nastąpić za trzy lata. Przyszła biogazownia będzie produkowała ciepło, prąd i gaz. Prąd będzie wykorzystany na własne potrzeby biogazowni. Natomiast gaz uzyskany w procesie utylizacji odpadów, będzie częściowo wykorzystany jako paliwo do ciężarówek wożących odpady – czytamy w komunikacie Urzędu Miasta Świnoujście.

Wsparcie funduszu

Samorządy, które zdecydują się na budowę biogazowni mogą liczyć na wsparcie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Od połowy lutego br. trwa nabór do biogazowego programu NFOŚiGW „Rozwój kogeneracji w oparciu o biogaz komunalny”. Dwa strategiczne cele programu to zwiększenie poziomów recyklingu i wytwarzanie energii na potrzeby w pierwszej kolejności instalacji komunalnych, a w następnej – na potrzeby społeczności lokalnych.

Kolejne warunki do spełnienia przez starających się o dofinansowanie inwestorów są następujące:

  • W instalacji poferment stały podlegać będzie stabilizacji tlenowej.
  • Potrzeby własne w pierwszej kolejności zaspokajane będą z energii wytworzonej w jednostce kogeneracji.
  • Wydajność instalacji fermentacji realizowanej w ramach inwestycji będzie nie mniejsza niż 5 tys. Mg/rok, przy czym łączna masa selektywnie zebranych komunalnych bioodpadów stanowić będzie ponad 70% masy przetwarzanych odpadów.

Więcej na temat biogazowni i fermentacji dowiesz się na nadchodzącej konferencji

Szczegóły: mbp.abrys.pl


 

Czytaj więcej

Skomentuj