W Świnoujściu powstanie sieć kanalizacyjna grawitacyjna o długości ok. 1200 metrów oraz system kanalizacji tłocznej o długości ponad 600 metrów. Inwestycję wsparł WFOŚiGW w Szczecinie pożyczką w wysokości ponad 5,8 mln zł.

Projekt pod nazwą „Budowa obwodnicy wschodniej łączącej tereny portowe na wyspie Uznam z drogą krajową nr 93” obejmuję wymianę sieci kanalizacyjnej i przebudowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami. Prowadzi go Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Świnoujściu.

Inwestycję dofinansował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Pozwoli ona zastąpić przedwojenny kolektor kanalizacji tłocznej z żeliwa szarego, ujawniony na poniemieckich mapach z 1910 r.

Do sieci zostanie podłączonych 24546 osób. Ścieki będą odprowadzane do oczyszczalni w Świnoujściu, a wymiana sieci pozwoli na uzyskanie pełnej szczelności i ochronę środowiska przed zanieczyszczeniami.

Inwestycja powstaje przy okazji budowy nowego połączenia drogowego, tzw. obwodnicy wschodniej na odcinku od ul. Daszyńskiego do ul. Karsiborskiej. Pomoże ona odciążyć coraz bardziej zatłoczone ulice stanowiące wjazd do miasta, usprawni komunikację terenów portowych położonych na wyspie Uznam, a także poprawi się bezpieczeństwo użytkowników nowobudowanej drogi.

Czytaj więcej

Skomentuj