We Frankfurcie nad Menem odbywa się w piątek konferencja, podczas której zostanie podsumowane dwadzieścia lat funkcjonowania wspólnotowego systemu ekozarządzania i audytu EMAS. Przy okazji wyróżnione zostaną polskie firmy.

EMAS jest nowoczesnym instrumentem zrównoważonego rozwoju i doskonale sprawdza się w firmach jako narzędzie zarządzania ochroną środowiska. Zapewnia ono osiąganie efektów ekologicznych oraz budowanie kapitału społecznego. Ułatwia również pracę administracji publicznej dzięki naciskowi, który kładzie na spełnienie wymagań prawnych ochrony środowiska. Rejestracja we wspólnotowym systemie ekozarządzania i audytu EMAS jest dostępna dla organizacji działających w Polsce od 1 maja 2004 r.

W konferencji we Frankfurcie wezmą udział uznani eksperci z całej Europy, przedstawiciele organizacji zarejestrowanych w systemie, weryfikatorów środowiskowych oraz administracji publicznej. Polskę zaprezentuje Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (GDOŚ), która przedstawi krajowe doświadczenia związane z rozwojem EMAS.

Spotkanie jest okazją do uhonorowania najdłużej zarejestrowanych organizacji ze wszystkich krajów członkowskich. Specjalne wyróżnienia od Komisji Europejskiej otrzyma również jedenaście organizacji z Polski: Centrum Onkologii im. prof. F. Łukaszczyka, Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., RAFAKO S.A., Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Bombardier Transportation Polska Spółka z o.o.,  Dolina Nidy Sp. z o.o.,  TAURON Wytwarzanie S.A. – Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych,  “MASTER” Sp.z o.o., EDF Wybrzeże S.A., Arctic Paper Kostrzyn S.A.,  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A.

Poza uhonorowaniem organizacji konferencja ma na celu wymianę poglądów pomiędzy ekspertami, praktykami biznesu oraz przedstawicielami administracji publicznej. Uczestnicy będą debatować m.in. nad tym, w jaki sposób system EMAS może stanowić wsparcie dla przygotowywanej przez Komisję Europejską koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym (ang circular economy).

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj