Szczecin zniknie wkrótce z mapy największych trucicieli Bałtyku. W grudniu tego roku przewiduje się zakończenie budowy oczyszczalni ścieków Pomorzany, pierwszego etapu ambitnego programu o nazwie "Poprawa jakości wody". Jest to jedno z największych przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w Europie. Obejmuje realizację kilkunastu poważnych zadań inwestycyjnych. Pochłonie około 1,2 miliarda zł i jest współfinansowane ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej.Obecny system gospodarki wodno-ściekowej miasta jest niefunkcjonalny i zawodny. Nie spełnia też wymogów ochrony środowiska. Obecnie ok. 84 proc. ścieków, nie tylko komunalnych, odprowadzanych jest bez jakiegokolwiek oczyszczenia, a biologicznie neutralizowana jest znikoma ilość z wytwarzanych w mieście 70 000 metrów sześciennych ścieków dziennie.Celem programu jest zebranie, przesył i zapewnienie oczyszczenia wszystkich miejskich ścieków. Najważniejszym jego elementem jest właśnie budowa nowej oczyszczalni. Powstaje ona w dzielnicy Pomorzany. Przewiduje się, iż dziennie będzie się w niej oczyszczać – mechanicznie i biologicznie, w granicach 66 000 metrów sześciennych nieczystości. Inwestycja powinna się zakończyć w grudniu 2007 r.Trwa też inna inwestycja, która jest elementem programu. Jest to modernizacja i rozbudowa o część biologiczną istniejącej oczyszczalni Zdroje. Poprawiona będzie jakości wody do picia i sytem zaopatrzenia w nią szczecinian. Zaplanowano modernizację głównego źródła zaopatrzenia w wodę miasta, czyli Zakładu Produkcji Wody Miedwie. Znajduje się tu nowoczesna instalacja uzdatniania wody – stacja filtrów na złożu węgla aktywnego. Doskonałej jakości woda płynąć będzie do miasta nowymi magistralami wodociągowymi. Powstanie również ok. 60 km dodatkowej sieci wodociągowej. Mieszkańcy Szczecina będą mogli korzystać z wysokiej jakości wody pitnej.Zakończenie i rozliczenie programu zakładane jest w 2010 roku. Wykonanie całości programu przyczyni się przede wszystkim do poprawy jakości życia mieszkańców 400-tysięcznego miasta. Szczecin osiągnie europejskie standardy w zakresie zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków. Zredukowana zostanie ilość zanieczyszczeń wpływających do Odry i Morza Bałtyckiego. Miasto uniknie płacenia wysokich kar za zanieczyszczanie środowiska. To z kolei przyczyni się do zaoszczędzenia pokaźnych sum, które będzie można wykorzystać na inne prorozwojowe cele komunalne.


Źródło: Gazeta Prawna

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj