W konferencji czasopisma “Wodociągi-Kanalizacja” biorą udział przedstawiciele funkcjonującego od początku ubiegłego roku regulatora – Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, prezesi kilkudziesięciu spółek wodociągowych z całej Polski, samorządowcy, prawnicy i naukowcy.

Konferencja ma na celu podsumowanie dotychczasowych doświadczeń współpracy przedsiębiorstw i Wód Polskich, ale także debatę nad możliwymi kierunkami rozwoju nowego systemu regulacji taryf.

Joanna Kopczyńska, z-ca prezesa PGW Wody Polskie przedstawi opinię nowego regulatora w kwestii weryfikacji wniosków taryfowych oraz projektów regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Dr inż. Tadeusz Rzepecki, Przewodniczący Rady Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” zreferuje jak kształtowały się taryfy w oparciu o nowe prawo, natomiast dr inż. Henryk Bylka i prof. dr hab. Edward Szczechowiak z Politechniki Poznańskiej omówią potencjalny wpływ zmian zasad regulacji przedsiębiorstw na poziom usług, opłat i zarządzanie inwestycjami w sektorze.

Będzie mowa również o tym, z jakimi problemami mierzy się branża wodno-ściekowa w innych krajach i jaki ma to związek z rodzajem regulacji. Analizie poddane zostaną rozmaite prawne konteksty systemu obowiązującego w Polsce.

Spotkanie będzie jednak przede wszystkim polem do dyskusji i wymiany opinii.

– Pierwszy krok w stronę rzetelnej, opartej na wskaźnikach ekonomicznych regulacji został zrobiony, teraz czas zastanowić się co dalej? co należy poprawić i w jaką stronę się rozwijać – mówi dr  inż. Henryk Bylka z Politechniki Poznańskiej. Celem powinno być stworzenie takiego mechanizmu finansowego, który pozwoli sektorowi na rozwój i inwestycje.

Organizatorami konferencji są miesięcznik branżowy “Wodociągi-Kanalizacja” oraz Politechnika Poznańska.

Czytaj więcej

Skomentuj