Jeszcze w tym roku planowany jest próbny odwiert geotermalny w Tomaszowie Mazowieckim. Szacowany koszt inwestycji to ponad 16 mln zł.

Na wykonanie próbnego odwiertu geotermalnego miasto pozyskało ponad 16 mln zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ratusz podpisał też pierwszą umowę dotyczącą realizacji projektu. Obejmuje ona sprawowanie nadzoru i dozoru geologicznego, który zapewni wyłonione w przetargu konsorcjum spółek HPC Polgeol i Pro-Invest Solutions. Wartość kontraktu to ponad 700 tys. zł.

Wkrótce ogłoszony zostanie kolejny przetarg na wykonanie dwukilometrowego próbnego odwiertu. Na jego podstawie konsorcjum opracuje projekt hydrologiczny. Pozwoli on na określenie możliwości geotermalnych, w szczególności wydajności źródła, temperatury, składu chemicznego i mineralizacji wody. Prace powinny rozpocząć się jeszcze w 2018 roku. Będzie to odwiert badawczy, zatem miasto ma szansę na kolejne dofinansowanie z NFOŚiGW.

Zgodnie z wstępnymi planami, uzyskane dzięki geotermii ciepło może być wykorzystywane w miejskiej sieci ciepłowniczej, do której podłączone są obiekty użyteczności publicznej i budynki mieszkalne, co powinno wpłynąć znacząco na poprawę jakości powietrza w Tomaszowie Mazowieckim. Rozważa się też użycie wody geotermalnej do celów rekreacyjnych i zdrowotnych.

Źródło: PAP

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj