W miejscach przeznaczonych do rekreacji, wypoczynku czy piknikowania będzie można odpoczywać, nie narażając się na spór ze strażą miejską – przewidują poprawki do kodeksu wykroczeń, nad którymi pracują posłowie.

Dziś pierwsze czytanie noweli. W grę wchodzi poprawienie art. 144 § 1 kodeksu wykroczeń. Po zmianie karany grzywną (do 1 tys. zł) lub naganą ma być odpoczynek na trawie tylko wówczas, gdy teren nie jest wyznaczony do celów rekreacji przez gminę.

Miejsca dostępne dla społeczeństwa (czyli te, na których można wypoczywać bez narażenia się na karę) będą każdorazowo określać organy gminy w uchwałach publikowanych do wiadomości całej społeczności lokalnej. Posłowie liczą, że będzie ich coraz więcej i zasadą stanie się odpoczynek w parku czy na leśnych trawnikach.

źródło: Rzeczpospolita

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj