Od 24 sierpnia przez co najmniej trzy tygodnie odbędzie się w Kielcach inwentaryzacja pojemników na odpady. Inspektorzy, ubrani w charakterystyczne niebieskie kamizelki, przeszli w tym celu przez specjalne szkolenie. Będą podczas swoich działań legitymować się specjalną kartą.

Blisko 30-osobowa grupa inspektorów sprawdzi poprawność danych tzw. czipów RFID, którymi oznaczone są pojemniki na odpady. Inwentaryzacja jest efektem wymagań urzędu miasta wobec wykonawcy co do szczegółowości danych przekazywanych do urzędu odnośnie segregacji odpadów przez mieszkańców Kielc i firmy funkcjonującej na terenie miasta.

Inspektorzy będą liczyć i weryfikować liczbę i rodzaj pojemników, dodatkowo będą znakować pojemniki oraz geolokalizować (przypisywanie pojemnika do konkretnej przestrzeni, ulicy, domu).

Inwentaryzacja będzie odbywała się w dni harmonogramowego odbioru odpadów. Jednak ze względu na długość czasu koniecznego do sprawdzenia i zweryfikowania każdego z pojemników, konieczna jest tu współpraca z dysponentami koszy. Stąd do mieszkańców wystosowano apel:

  1. Do administratorów altan o pozostawienie w dniu odbioru odpadów otwartych pomieszczeń aż do godzin wieczornych (komory, zsypy, altanki). Po dokonaniu odbioru odpadów umieszczona zostanie naklejka z informacją, że pojemniki nie zostały jeszcze zinwentaryzowane. Zostanie ona usunięta po dokonaniu inwentaryzacji.
  2. Do mieszkańcy zabudowy jednorodzinnej, aby w dniu, kiedy odbędzie się odbiór odpadów komunalnych zmieszanych nie chowali pojemników na teren posesji bezpośrednio po wykonaniu odbioru, lecz dopiero w godzinach wieczornych.
  3. Do właścicieli firm, by podobnie, jak wcześniej wymienione grupy, pozostawili pojemniki po odbiorze odpadów do wieczora w miejscach dostępnych dla inspektorów.

W Kielcach dzięki umieszczonym na pojemnikach chipach odpady w każdym pojemniku są ważone oraz weryfikowane przed wrzuceniem do śmieciarki. Informacje odczytane za pomocą specjalistycznych urządzeń w śmieciarce przekazywane się on–line natychmiast do bazy danych w Urzędzie Miasta Kielce oraz do wykonawcy, firmy Eneris, właściciela pojemników. W ten sposób szczegółowo można policzyć, ile i jakich odpadów się produkuje.

Czytaj więcej

Skomentuj