Według wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który został ogłoszony we wtorek w Luksemburgu, Polska złamała unijne prawo zwiększając wycinkę drzew w Puszczy Białowieskiej.

W ogłoszonym dzisiaj wyroku Trybunał stwierdził, że Polska “uchybiła swoim zobowiązaniom” wynikającym z dyrektyw tzw. siedliskowej i ptasiej.

– Władze polskie nie przeprowadziły odpowiedniej oceny oddziaływania, ponieważ nie dysponowały wszystkimi istotnymi danymi dla oceny wpływu rozpatrywanych działań aktywnej gospodarki leśnej na integralność obszaru Natura 2000 Puszcza Białowieska i w konsekwencji uchybiły ich zobowiązaniu wynikającemu z dyrektywy siedliskowej – czytamy w uzasadnieniu wyroku.

Trybunał Sprawiedliwości UE uznał także, że gradacja kornika drukarza nie uzasadniała “aktywnej gospodarki leśnej” prowadzonej przez Polskę na terenie Puszczy. Występowanie szkodnika było naczelnym argumentem polskich władz i ministra Jana Szyszko przemawiającym za wycinką.

Według Trybunału działania, które były prowadzone w Puszczy Białowieskiej nie mogą zostać uznane za ochronne, ponieważ prowadziły do zaniku części obszaru Natura 2000. Przy okazji wskazano też niekonsekwencję w dokumentacji zabezpieczenia tego terenu.  Wycinka ponad stuletnich świerków zasiedlonych przez kornika prowadzona w 2016 r. rok wcześniej w planie zadań ochronnych RDOŚ w Białymstoku została uznana za potencjalne zagrożenie.

Pełne uzasadnienie strony europejskiej można znaleźć TUTAJ.

Wyrok TSUE jest ostateczny. Nie będzie się on jednak wiązał z karami finansowymi dla Polski, bo miały dotyczyć one użycia ciężkiego sprzętu do wycinki. Ten jednak wcześniej wycofano z terenu Puszczy.

Strona polska będzie musiała jednak pokryć koszty postępowania. W niedzielę minister środowiska Henryk Kowalczyk zadeklarował, że resort zaakceptuje wyrok Trybunału. Kowalczyk przewidywał, że TSUE stwierdzi naruszenie prawa europejskiego.


Aktualizacja: Ministerstwo Środowiska wydało oficjalne oświadczenie ws. wyroku Trybunału. Zapowiedziano, że dokument będzie szczegółowo analizowany.

– Zapoznamy się szczegółowo z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jak wcześniej deklarowałem, Polska uszanuje ogłoszony wyrok – powiedział minister środowiska Henryk Kowalczyk.

Kowalczyk zapewnił jednocześnie, że resort środowiska przedstawi wkrótce Komisji Europejskiej propozycje kompromisowych rozwiązań ws. Puszczy Białowieskiej, które mają uwzględniać wyniki prac zespołu eksperckiego przygotowującego długoterminowy plan ochrony tego obszaru.

Czytaj więcej

Skomentuj