Europejski Komitet Regionów planuje uruchomienie platformy wspierającej społeczności lokalne w całej Europie. Platforma ma być narzędziem do wymiany informacji na temat potrzeb wynikających z walki z pandemią koronawirusa, a także dzielenia się doświadczeniami dotyczącymi wdrażanych rozwiązań i wykorzystywania środków unijnych.

Uruchomienie platformy jest jednym z pięciu punktów planu opracowanego przez Komitet, który ma na celu m.in. wsparcie władz lokalnych wobec kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa.

Plan zatwierdzony przez Konferencję Przewodniczących KR wzywa instytucje UE do zwiększenia wsparcia dla lokalnych władz za pośrednictwem unijnego mechanizmu nadzwyczajnego w dziedzinie zdrowia, mającego na celu m.in. koordynację dystrybucji podstawowego sprzętu medycznego w całej UE. KR zwraca się w nim o środki finansowe dla lokalnych przedsiębiorstw i osób dotkniętych bezrobociem w wyniku zaistniałego kryzysu.

Potrzebne lepsze wsparcie władz lokalnych w walce z koronawirusem

– Członkowie KR-u oraz wszyscy przywódcy lokalni i regionalni w UE podejmują nadzwyczajne starania w walce z pandemią. W tych trudnych czasach musimy się wykazać solidarnością i działać odpowiedzialnie. Wielu przewodniczących regionów i burmistrzów zwróciło się do mnie o utworzenie platformy, która umożliwi członkom KR-u i przywódcom lokalnym i regionalnym w UE komunikowanie potrzeb, dzielenie się informacjami zwrotnymi i pomysłami oraz opracowywanie wspólnych rozwiązań. Plan działania umożliwi również lepsze uwzględnienie potrzeb lokalnych społeczności w zakresie opieki zdrowotnej oraz poświęcenie uwagi społecznym i gospodarczym aspektom pandemii i ich wpływowi na władze lokalne i regionalne – powiedział Apostolos Tzitzikostas, przewodniczący Europejskiego Komitetu Regionów.

– W ogłoszonym planie działania, jako Komitet Regionów wezwaliśmy instytucje unijne do wspierania lokalnych liderów. Może temu służyć unijny mechanizm kryzysowy w dziedzinie zdrowia. Chcielibyśmy ułatwić i usprawnić dystrybucje niezbędnego sprzętu medycznego w całej Unii i dać realne rozwiązania na narastające potrzeby zdrowotne, społeczne i ekonomiczne naszych mieszkańców – dodał Olgierd Geblewicz, marszałek woj. zachodniopomorskiego.

Ułatwienie komunikacji na linii władze regionalne-instytucje UE

Wspomniana platforma umożliwi pozyskiwanie informacji z regionów na temat najważniejszych problemów, którymi powinny się zająć instytucje unijne. Ułatwi też ocenę działań podejmowanych w terenie w zakresie zwalczania pandemii przez UE.

– Samorządy terytorialne w całej Europie pracują intensywnie nad wdrażaniem kompleksowych pakietów działań w walce z koronawirusem. Pakiet działań na Podkarpaciu koncentruje się na trzech filarach: ochronie zdrowia, pomocy dla przedsiębiorców i utrzymaniu miejsc pracy. Chcemy przeznaczyć na ten cel 330 mln zł. Priorytetem jest dla nas oczywiście wsparcie szpitala w Łańcucie dedykowanego dla zakażonych koronawirusem, pozostałych oddziałów zakaźnych w województwie, stacji pogotowia i sanepidu, które czeka zakup niezbędnego sprzętu. Z zadowoleniem przyjmuję nową strategię Europejskiego Komitetu Regionów, która obiera podobne cele i pomoże nam w zdobywaniu nowych środków na ograniczanie skutków pandemii i wesprze działania samorządów w uproszczeniu procedur w przyznawaniu środków z UE – powiedział Władysław Ortyl, marszałek woj. podkarpackiego.

Europejski Komitet Regionów reprezentuje miasta i regiony z całej Unii Europejskiej i doradza w sprawie nowych przepisów, które mają wpływ na samorządy. W jego skład wchodzi 329 członków pochodzących ze wszystkich krajów UE, w tym 21 z Polski.

Czytaj więcej

Skomentuj