1 września rusza sesja naboru na premię kogeneracyjną indywidualną w ramach systemu wsparcia dla energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji – poinformował Urząd Regulacji Energetyki. Łączna maksymalna wartość premii to prawie 4 mld zł.

W naborze mogą wziąć udział nowe lub znacznie zmodernizowane jednostki kogeneracyjne; wszystkie o mocy zainstalowanej nie mniejszej niż 50 MW, które uzyskały decyzję o dopuszczeniu do udziału w naborze.

Maksymalna ilość energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, której sprzedaż może zostać objęta premią wynosi 36 TWh, w tym 1,8 TWh dla wytwórców energii elektrycznej w jednostkach zlokalizowanych poza terytorium Polski. W naborze tym zaoferowana zostanie całość energii elektrycznej z kogeneracji przewidziana do sprzedaży w 2021 r.

Kogeneracja to jednoczesna produkcja energii elektrycznej i ciepła w jednym źródle. Efektywność energetyczna systemu skojarzonego może być nawet o 30 proc. wyższa niż procesu oddzielnego wytwarzania.

System wsparcia energii elektrycznej z kogeneracji, wprowadzony ustawą z 2019 r. przewiduje przyznawanie go na cztery sposoby: jako premii gwarantowanej indywidualnej, premii gwarantowanej, aukcji i w drodze naboru.

W 2020 r. Prezes URE przeprowadził już nabór na premię kogeneracyjną indywidualną. Objęto nią blisko 18 TWh energii, czyli niecałe 11 proc. możliwego do rozdysponowania wsparcia. Wartość wyniesie ponad 936 mln zł, wypłacane w latach 2023–2039.

Czytaj więcej

Skomentuj