– Przyjęliśmy dzisiaj na posiedzeniu Rady Ministrów w trybie pilnym ustawę, która ma za zadanie zaproponować coś w rodzaju namiastki normalnego życia dla tych wszystkich osób, które do Polski już przyjechały – poinformował premier Mateusz Morawiecki.

– Polacy dzisiaj zdają egzamin z solidarności. Tysiące polskich rodzin udzieliło schronienia dla naszych sąsiadów zza wschodniej granicy. Dziękuję Polskim rodzinom, które to zrobiły, dzięki temu nie ma konieczności tworzenia obozów dla uchodźców w Polsce – mówił Morawiecki.

Specjalna ustawa to nie tylko pomoc dla uchodźców z Ukrainy ale również gwarancja wsparcia dla Polaków, którzy przyjmują pod swój dach rodziny z Ukrainy.

Specustawa gwarantuje wsparcie finansowe dla Polaków przyjmujących rodziny z Ukrainy – 40 złotych na dzień, czyli około 1 200 zł miesięcznie. Będzie ono wypłacane przez dwa miesiące. Obywatele Ukrainy będą legalnie przebywać w Polsce 18 miesięcy – poinformował premier Mateusz Morawiecki.

 

 Co ureguluje specustawa?

  • Pierwszym wsparciem dla uchodźców z Ukrainy będzie jednorazowa wypłata 300 złotych

– Wiele osób, które przekraczają naszą granicę z Ukrainą, potrzebuje pierwszego wsparcia. Będzie nim możliwość, po odpowiednim zarejestrowaniu się, sięgnięcia po jednorazowe wsparcie w wysokości 300 zł – mówiła podczas poniedziałkowej konferencji szefowa MRiPS Marlena Maląg.

Podczas konferencji prasowej minister rodziny i polityki społecznej przekazała, że “polityka prorodzinna naszego państwa jest przede wszystkim nastawiona na inwestowanie w rodzinę, pomoc rodzinie”. Zaznaczyła, że obywatele Ukrainy będą tak samo traktowani jak obywatele Polski.

Powiedziała, że w cały proces wsparcia obywateli Ukrainy zaangażowani są ludzie dobrej woli. Dodała, że w pomoc włączają się także organizacje pozarządowe. Minister przekazała, że obywatele Ukrainy skorzystać będą mogli ze wsparcia w przebranżowieniu się.

  • Razem Możemy Więcej – program przebranżowienia pracowników

– Już dwa tygodnie temu ogłosiliśmy program, który będzie pozwalał, aby obywatele Ukrainy mogli korzystać ze wsparcia w przebranżowieniu się. To jest program Razem Możemy Więcej z budżetem 40 mln zł. Jest to wsparcie, które dostaną polskie instytucje, aby mogły przede wszystkim przyczynić się do włączenia obywateli Ukrainy na rynek pracy” – zaznaczyła Maląg.

  • Obywatele Ukrainy będą legalnie przebywać w Polsce 18 miesięcy

Specustawa gwarantuje wsparcie finansowe dla Polaków przyjmujących rodziny z Ukrainy – 40 złotych na dzień, czyli około 1 200 zł miesięcznie. Będzie ono wypłacane przez dwa miesiące. Obywatele Ukrainy będą legalnie przebywać w Polsce 18 miesięcy – poinformował premier Mateusz Morawiecki.

– Uchodźcy z Ukrainy muszą wiedzieć, że są na czas wojny bezpieczni, że mogą u nas w miarę normalnie żyć – mówił podczas konferencji prasowej premier Morawiecki. – Dzięki tej ustawie obywatele Ukrainy będą mogli przebywać w Rzeczypospolitej przez 18 miesięcy na zasadach legalnych: będą mogli podejmować pracę i ten okres będzie mógł zostać wydłużony do 3 lat, czyli o kolejne 18 miesięcy – dodał.

  • Wsparcie finansowe dla polskich rodzin przyjmujących uchodźców

– Ujęliśmy również w tej ustawie możliwość przekazania wsparcia finansowego rodzinom polskim, Polakom, którzy pod swój dach, do swojego domu przyjęli rodziny ukraińskie – poinformował Morawiecki. – To 40 złotych dziennie, czyli około 1200 złotych miesięcznie, które będzie trafiało do tych osób, które przyjęły osoby z Ukrainy, za pośrednictwem samorządów – dodał i przekazał, że to wsparcie będzie obowiązywało przez okres dwóch miesięcy.

  • Rezerwa celowa dla samorządów

Szef rządu mówił także o wsparciu dla samorządów. – Robimy specjalną rezerwę celową, która będzie poprzez wojewodów dystrybuowana do samorządów, które będą miały swoje cele określone w kontekście tej ustawy – przekazał.

– Jednostki samorządu terytorialnego otrzymają wsparcie finansowe potrzebne do realizacji wszelkich dodatkowych zadań w zakresie dostępu np. dzieci i młodzieży do systemu edukacji czy w kontekście służby zdrowia” – dodał Morawiecki.

  • Otwarty rynek pracy; Rejestracja pracowników z Ukrainy

– Nasz rynek pracy jest otwarty na obywateli z Ukrainy – powiedziała w poniedziałek minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Wskazała, że w przygotowanej przez rząd specustawie znalazły się przepisy dotyczące rejestracji pracowników z Ukrainy.

– Ustawa daje legalny pobyt i dostęp do pracy obywatelom Ukrainy w Polsce. Nasz rynek pracy jest otwarty. Mamy niskie bezrobocie (…). Jest chłonność, żeby obywatele z Ukrainy znaleźli pracę – powiedziała Maląg.

Wskazała, że w specustawie znalazły się przepisy dotyczące rejestracji pracowników z Ukrainy. – Pracodawca w ciągu 7 dni od zatrudnienia osoby będzie miał obowiązek zgłoszenia jej poprzez kanały elektroniczne praca.gov.pl, że daną osobę zatrudnił – przekazała minister.

Szefowa MRiPS na konferencji prasowej przypomniała o dotychczasowych działaniach rządu związanych ze wsparciem uchodźców z Ukrainy. Minister rodziny poinformowała, że w niedzielę rozmawiała ze swoją odpowiedniczką z Ukrainy o ewakuacji dzieci z domów dziecka. Wskazała, że w Stalowej Woli powstał ośrodek recepcyjny, do którego docierają wszystkie grupy dzieci ewakuowanych z Ukrainy.

  • Sytuacja dzieci z Ukrainy

-Wypracowaliśmy przepisy dotyczące tzw. opiekuna tymczasowego, aby jak najszybciej uregulować sytuację prawną dzieci z Ukrainy. Opiekunowie będą mogli występować w procesie edukacji, czy opieki medycznej – poinformowała Marlena Maląg i dodała, że kobiety z Ukrainy, które opiekują się dziećmi do lat 3, będą mogły zakładać domy opieki nad dziećmi. Samorządy również będą mogły podejmować decyzje o stworzeniu dodatkowych form wsparcia opieki żłobkowej dla takich dzieci – wyjaśniła.

– Zależy nam na tym, aby grupy dzieci, które przybywają do Polski z ukraińskich domów dziecka, nie były rozdzielane. Chcemy, aby trafiały do miejsca pobytu w grupie, którą znają. Dlatego też wprowadzamy udogodnienia, jeżeli chodzi o pieczę zastępczą – powiedziała Minister Rodziny i Polityki Społecznej. Dzięki temu wojewodowie będą mogli wyrażać zgodę na to, żeby samorządy mogły tworzyć dodatkowe miejsca dla pieczy zastępczych, rodzinnych domów dziecka, a także tej opieki instytucjonalnej.

– Dziś wszyscy łączymy się i solidaryzujemy z Ukraińcami. Ale przede wszystkim bardzo dziękuję rodakom, ludziom dobrej woli, którzy z serca pomagają uchodźcom dotkniętym wojną i szukającym pomocy – mówiła Marlena Maląg.

 

Czytaj więcej

Skomentuj