Samorządowcy oceniają, że nowelizacja ustawy o ucpg powinna zostać wycofana z Sejmu albo skierowana do speckomisji.

Informacja strony rządowej na temat projektu nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dyskusja nad tym punktem zdominowały ostatnie, plenarne posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Projekt trafił do Sejmu bez konsultacji z samorządami.

– Projekt został skierowany do KWRiST 31 grudnia 2020 r. (…) Nie został zaopiniowany, nie chcę wchodzić w szczegóły dlaczego, jeżeli gdziekolwiek tutaj jest popełniony przeze mnie błąd, to bardzo przepraszam – powiedział wiceminister klimatu i środowiska Jacek Ozdoba.

Resort chce kompromisu, samorządy – gruntownej zmiany

Dodał, że w jego ocenie projekt jest efektem kompromisu i w swej treści zawiera wiele zgłaszanych przez samorządy uwag i postulatów dotyczących koniecznych zmian w obecnie istniejącym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi. Wskazał też, że resort klimatu i środowiska pozostaje cały czas otwarty na dyskusję nad projektem oraz wyraził nadzieję, że z pewnością wiele zmian uda się jeszcze do niego wprowadzić w trakcie prac parlamentarnych.

W ocenie strony samorządowej projekt wymaga gruntownej przebudowy. – Może to nastąpić albo poprzez jego wycofanie z Sejmu i powrócenia do prac nad nim w działającym przy Ministerstwie Klimatu i Środowiska zespole roboczym, albo poprzez skierowanie projektu do speckomisji sejmowej, gdzie zostanie on jeszcze raz przepracowany z udziałem przedstawicieli JST – przekonywał Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Tylko w ten sposób będziemy w stanie wypracować projekt korzystny dla mieszkańców i zjadliwy dla samorządów.

Ustawa śmieciowa – samorządowcy sprzeciwiają się reformie bez ich udziału

– Projekt, który 16 czerwca br. został skierowany do Sejmu oceniamy jednoznacznie negatywnie, głównie z powody trybu prac, w jakim był on procedowany – mówił Michał Sztybel, wiceprezydent Bydgoszczy. Dodaje, że projekt, który 15 czerwca został przyjęty przez rząd, a dzień później skierowany do Sejmu, jest zupełnie innym projektem niż ten, który został w grudniu ubiegłego roku przekazany do zaopiniowania Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

Nowelizacja ucpg i jej ekspresowa droga do Sejmu

– Prace nad kolejną nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach pełne są zaskakujących zwrotów akcji. Pierwsza niespodzianka dotyczyła samej daty publikacji pierwotnego projektu ustawy nowelizującej, co nastąpiło w sylwestrowe popołudnie 2020 – przypomina Maciej Kiełbus, prawnik z kancelarii Dr Krystian Ziemski & Partners.

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego, do której na początku 2021 r. skierowano projekt, zgodnie zadecydowała, że projektem w pierwszej kolejności powinien się zająć zespół doradczy powołanych przy Ministrze Klimatu, w skład którego wchodzą m.in. przedstawiciele organizacji samorządowych.

– Projekt jednak nigdy w całości na posiedzenie zespołu nie trafił. Tym większym zaskoczeniem było opublikowanie w połowie czerwca nowej wersji projektu ustawy nowelizującej i skierowanie go na nowo pod obrady Komisji Wspólnej – tłumaczy Maciej Kiełbus. – Niestety Rada Ministrów nie czekała na stanowisko Komisji, lecz z naruszeniem ustawy przyjęła projekt i skierowała go do Sejmu – ocenia prawnik.

Wszystko wskazuje na to, że przed nami niekończący się ciąg zmian legislacyjnych, w których będą musieli połapać się mieszkańcy, samorządowcy i inne podmioty działające w branży odpadowej.

Tempo prac w komisji sejmowej było ekspresowe, co doprowadziło do pierwszego czytania na połączonym posiedzeniu sejmowych komisji środowiska i samorządu terytorialnego. Po wielogodzinnej dyskusji projekt został przyjęty z zapowiedziami wprowadzenia zmian w trakcie drugiego czytania.

– Szczęśliwie udało się przekonać stronę rządową do zdjęcia nogi z gazu i odłożenia drugiego czytania. W trakcie dotychczasowych dyskusji najwięcej emocji wzbudziły kwestie indywidualizacji rozliczeń w zabudowie wielorodzinnej, kwestie nieruchomości niezamieszkanych, zasady funkcjonowania metody wodnej oraz dopuszczalność subsydiowania systemu – relacjonuje Maciej Kiełbus.

Ekspert dodaje, że skutki planowanej nowelizacji trudne są do ocenienia, biorąc pod uwagę równoległe prace nad kilkoma projektami dotyczącymi ustawy czystościowej, w tym nad systemem ROP. – Wszystko wskazuje na to, że przed nami niekończący się ciąg zmian legislacyjnych, w których będą musieli połapać się mieszkańcy, samorządowcy i inne podmioty działające w branży odpadowej – podsumowuje Maciej Kiełbus.

Czytaj więcej

1 Komentarz

Skomentuj