Reklama

envicon 2023 ad1a

Tag: ustawa śmieciowa

Łącznie artykułów: 12.

Porządkowanie ustawy śmieciowej

Porządkowanie ustawy śmieciowej

Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła istotne, aczkolwiek nieliczne, regulacje wpływające na kształt wielu gminnych systemów gospodarowania odpadami komunalnymi w całym kraju. Wiele gmin będzie zmuszonych do znaczącej reorganizacji funkcjonujących lepiej lub gorzej rozwiązań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi. Skupmy się na kilku istotnych kwestiach regulowanych we wchodzących właśnie w życie przepisach uchwalonej Ustawy z 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach (DzU z 2021 r. poz. 1648).

Kilkadziesiąt poprawek do nowelizacji ucpg. Projekt wraca do komisji

Kilkadziesiąt poprawek do nowelizacji ucpg. Projekt wraca do komisji

08.07.2021
0

W związku ze złożeniem kilkudziesięciu poprawek, projekt noweli tzw. ustawy śmieciowej, regulującej m.in. kwestie naliczania opłat za odpady przy metodzie „od wody”, wraca ponownie do sejmowych komisji. Celem projektu jest ograniczenie kosztów funkcjonowania sytemu odpadowego w gminach.

Ustawa śmieciowa - samorządowcy sprzeciwiają się reformie bez ich udziału

Ustawa śmieciowa - samorządowcy sprzeciwiają się reformie bez ich udziału

25.06.2021
2

Ostatnia nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach trafiła do Sejmu bez zaopiniowania przez samorządy. Samorządowcy nie kryli oburzenia takim obrotem spraw. Ministerstwo przeprosiło, ale jednocześnie wskazuje na trudności w osiągnięciu konsensusu. Gminy zgadzają się z częścią zmian, ale sprzeciwiają się m.in. temu, aby prawo pisane "pod Warszawę" dotyczyło całej Polski.

Sejmowe komisje za projektem tzw. ustawy śmieciowej

Sejmowe komisje za projektem tzw. ustawy śmieciowej

23.06.2021
1

Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej przyjęły we wtorek projekt tzw. ustawy śmieciowej, która m.in. określa maksymalną opłatę za śmieci przy metodzie "od wody".

Nowelizacja ustawy śmieciowej ograniczy udział gmin w gospodarce odpadami?

Nowelizacja ustawy śmieciowej ograniczy udział gmin w gospodarce odpadami?

21.09.2018
3

Zastrzeżenia względem proponowanych przez resort środowiska zmian w przepisach ustawy o czystości i porządku w gminach zgłasza Związek Miast Polskich. Samorządowcy uważają, że nowelizacja ograniczy udział gmin w gospodarce odpadami. Związkowcy apelują o rozsądek i elastyczność w kontekście obowiązku prowadzenia selektywnej zbiórki.

css.php
Copyright © 2023