Trzy projekty Uzdrowiska Buska-Zdrój o wartości ponad 40 milionów zostaną zrealizowane dzięki unijnej dotacji. W ramach jednego z projektów zrewitalizowany zostanie budynek uzdrowiskowej wieży ciśnień. Zostanie ona wyposażona w infrastrukturę do produkcji piwa, które będzie wykorzystywane do celów zabiegowych (m.in. kąpiele w piwie).

Umowy na dofinansowanie projektów podpisali w piątek, 22 czerwca Adam Jarubas, marszałek województwa świętokrzyskiego i Wojciech Legawiec, prezes Uzdrowiska Busko-Zdrój. Pieniądze będą zainwestowane w rozbudowę i rozwój bazy leczniczej, badania profilaktyczne oraz nowe atrakcje turystyczne.

Projekt „Rozbudowa Szpitala Uzdrowiskowego Krystyna służąca optymalizacji procesu terapeutyczno-leczniczego w chorobach układu krążenia” o wartości prawie 25 mln zł otrzymał unijne dofinansowanie w wysokości przekraczającej 23,5 mln zł. Te pieniądze będą przeznaczone na nadbudowę części budynku oraz zakup sprzętu i wyposażenia medycznego.

Drugi projekt o wartości ponad 6 mln zł to program profilaktyki kardiologicznej. Jego celem będzie wydłużenie aktywności zawodowej osób w wieku produkcyjnym przez udział w programie zdrowotnym. Będą mogli z niego skorzystać mieszkańcy całego województwa.

W ramach kolejnego projektu zagospodarowany zostanie budynek wieży ciśnień na cele turystyczne i uzdrowiskowe. Największą jego atrakcją będzie punkt widokowy. W planach jest uruchomienie produkcji piwa z przeznaczeniem na cele lecznicze. Nadwyżka produkcji ma być sprzedawana w celach konsumpcyjnych. Budynek będzie służył turystom i mieszkańcom jako miejsce spotkań i spędzania czasu wolnego. Znajdzie się w nim także punkt widokowy.

W przyszłości wyremontowana wieża stanie się częścią większego projektu, związanego z rozbudową budynków przychodni i oddziałów Zakładu Przyrodoleczniczego w uzdrowisku. Obiekty będą połączone jednym ciągiem komunikacyjnym. Inwestycja ma być zrealizowana do końca 2019 roku za blisko 8 mln zł (prawie 1,5 mln zł dofinansowania).

– Z powodzeniem sięgamy po kolejne unijne dofinansowanie, nasze projekty są dobrze przygotowane, przemyślane i przeanalizowane. Rozwój Uzdrowiska jest istotny nie tylko dla kuracjuszy – będziemy mogli przyjmować coraz więcej pacjentów, a to też bezpośrednio się przełoży na wielkość zatrudnienia w firmie – twierdzi Wojciech Legawiec, prezes Uzdrowiska Busko- Zdrój.

Busko-Zdrój to jeden z najpopularniejszych polskich kurortów. Ma blisko 200 lat tradycji w leczeniu uzdrowiskowym. W sanatoriach leczy się choroby ortopedyczno-urazowe, układu nerwowego, reumatologiczne, kardiologiczne i nadciśnienie, osteoporozę oraz choroby skóry. Leczenie opiera się m.in. na miejscowych źródłach cennych wód leczniczych – siarczkowej i solanki.

Źródło: UMWŚ, Radio Kielce

Czytaj więcej

2 Komentarze

Skomentuj