Projekt innowacyjnej technologii oczyszczania wód pokąpielowych w Uzdrowisku Busko-Zdrój otrzymał dofinansowanie unijne. Marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas przekazał umowę na dofinansowanie projektu kwotą 1,7 mln zł.

Uzdrowisko Busko-Zdrój wytwarza około 200 tys. metrów sześciennych wód pokąpielowych rocznie. Są to ścieki o dużym stopniu zasolenia. Zawierają też dużo różnych substancji chemicznych i biologicznych.

W Polsce brakuje technologii, która umożliwiałaby dalsze wykorzystanie wód pokąpielowych z uzdrowisk. Ścieki trafiają do kanalizacji i dalej do oczyszczalni. Ośrodki rehabilitacyjno-lecznicze mają bardzo duże koszty odprowadzania ścieków.

Jak wykorzystać wody pokąpielowe?

Uzdrowisko Busko-Zdrój chce ponownie wykorzystać wody użyte do kąpieli leczniczych. Władze uzdrowiska w pracach nad nową technologią współpracują m.in. z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach i Politechniką Śląską.

Uzdrowisko zbuduje instalację pozwalającą na ponowne wykorzystanie wody siarczkowej i solanki jodkowej do celów leczniczych, wytwarzania soli kąpielowych, sprzedaży już raz użytej wody innym ośrodkom i zasilania nią tężni solankowej, która ma powstać w Centrum Nowego Parku Zdrojowego.

– Planowana instalacja może też pełnić rolę demonstracyjną proponowanej technologii dla kilkudziesięciu innych uzdrowisk w kraju, które podobnie jak my mają problem z zagospodarowaniem ścieków przemysłowych i pozyskiwaniem nowych źródeł wód leczniczych – wyjaśnia Wojciech Legawiec, prezes Uzdrowiska Busko-Zdrój.

Województwo świętokrzyskie wspiera projekt

– Uzdrowisko przyzwyczaiło nas do kolejnych ciekawych pomysłów oraz ich realizacji. Wdrożenie założeń projektu przyczyni się do tego, że będzie bardziej ekologicznie i ekonomicznie. Gratuluję – powiedział marszałek Adam Jarubas w Sanatorium Marconi, gdzie doszło do przekazania umowy. Zwrócił też uwagę, że zastosowana metoda pozwala na wykorzystanie już istniejącej infrastruktury oczyszczalni, która zostanie zmodernizowana.

Koszt całkowity zadania to 5 mln zł. Dofinansowanie unijne to ponad 1,7 mln zł. Przedmiotem projektu jest opracowanie stanowiska pilotażowego mającego wdrożyć w warunkach rzeczywistych technologie oczyszczania wód pokąpielowych, traktowanych obecnie jako ścieki przemysłowe do stanu pozwalającego na ich ponowne wykorzystanie do działalności uzdrowiska. W wyniku realizacji projektu nastąpi zmiana technologii oczyszczania ścieków. Efektem będzie pracująca, innowacyjna instalacja kompleksowego oczyszczania i odzyskiwania wód leczniczych w skali pilotażowej.

Prace mają ruszyć w tym roku.

Źródło: Radio Kielce, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj