1 / 33

Setki wystawców, tysiące zwiedzających, najnowszy sprzęt, technologie i rozwiązania – w Bydgoszczy zakończyły się targi Wod-Kan 2018. To najważniejsze na krajowym rynku wydarzenie dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej.

W imprezie uczestniczyło 400 wystawców, a zwiedziło ją około 10 tys. gości (dokładne dane będą znane wkrótce).

W hali Bydgoskiego Centrum Targowego pokazywano urządzenia i systemy do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków, urządzenia pomiarowe, technikę pomiarową, regulacji i analiz, maszyny i urządzenia służące do budowy, naprawy i utrzymania sieci wod-kan. Były też pompy, mieszadła i armatura, rury, studnie, urządzenia do regeneracji sieci wodociągowych oraz studni głębinowych.

Wystawcy przyjechali też ze swoim sprzętem ciężkim, m.in. samochodami do kontroli sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, systemami monitoringu wizyjnego w kanalizacji, systemami bezpieczeństwa dla pracowników schodzących do studzienek, sprzętem oświetleniowym do pracy pod ziemią i narzędziami do prac naprawczych w sieci.

Sporą część ekspozycji zajmowały nowinki wprowadzane w bezwykopowej technologii budowy i naprawy sieci, m.in. systemy drążenia rurociągów i zabezpieczania ich przed usterkami. Były także systemy przeznaczone dla małych i dużych oczyszczalni ścieków, a także rozwiązania służące do zagospodarowania osadów pościekowych.

Prezentowano też nowoczesny sprzęt łączności dla pracowników oczyszczalni ścieków, przedsiębiorstw wod-kan i innych spółek komunalnych, które działają na dużym terenie. Firmy zajmujące się usuwaniem skutków awarii pokazywały sprzęt i technologie służące do usuwania skażeń, oczyszczania zbiorników wodnych z zanieczyszczeń chemicznych lub biologicznych. Prezentowały się także przedsiębiorstwa wodociągowe z różnych stron kraju, w tym Wodociągi Krakowskie i Warszawskie nagrodzone na przygotowane przez te firmy wspólne stoisko.

Targi Wod-Kan trwały trzy dni. W pierwszych dwóch dniach imprezą towarzyszącą był III Międzynarodowy Kongres ENVICON Water poświęcony zagadnieniom ochrony i oczyszczania wód, a także bieżącym problemom branży wodociągowej w Polsce i Europie.

Czytaj więcej

Skomentuj