Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska (DRMG) ogłosiła przetarg na projekt zbiornika retencyjnego „Kartuska” w Gdańsku-Kokoszkach. Obiekt, oprócz funkcji gromadzenia wód opadowych, będzie spełniał też rolę rekreacyjną.

„Prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej potrwają 18 miesięcy” – poinformowała w poniedziałek Aneta Niezgoda z biura komunikacji społecznej DRMG.

Zbiornik retencyjny „Kartuska” ma powstać w okolicach ul. Stokłosy, ul. Kartuskiej i ul. Bysewskiej na gdańskich Kokoszkach. Teren położony jest w zlewni rzeki Raduni zasilającej ujęcie wody powierzchniowej Straszyn. Przy obiekcie ma powstać droga eksploatacyjna wraz z oświetleniem i ławkami.

Budowa nowego zbiornika retencyjnego wraz z odpływem do potoku Strzelniczka ma kompleksowo rozwiązać problem odprowadzenia wód opadowych w tym rejonie Gdańska i zapobiec zalewaniu w przypadku dużych opadów deszczu.

Oprócz projektu samego zbiornika „Kartuska” zaprojektowana zostanie kanalizacja deszczowa umożliwiająca odprowadzanie wody do Strzelniczki.

Na terenie zielonym w sąsiedztwie zbiornika „Kartuska” zaplanowano m.in. urządzenia sportowe i rekreacyjne.

Zbiornik retencyjny docelowo będzie spełniał także funkcję odwodnienia ul. Kartuskiej. W ramach planowanej inwestycji – II etapu rozbudowy ul. Kartuskiej, od ul. Smęgorzyńskiej do granic miasta Gdańska będzie zrealizowany docelowy układ odwadniający z odprowadzeniem wód do zbiornika “Kartuska”. W DRMG trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na opracowanie projektu II etapu rozbudowy ul. Kartuskiej.

Obecnie trwa budowa zbiornika retencyjnego „Jaśkowa Dolina”. Koszt tej inwestycji wyniesie ponad 9,5 mln złotych. Prace zakończą się w czwartym kwartale 2021 r.

Czytaj więcej

Skomentuj