2 tys. nowych drzew oraz 35 000 krzewów zakwitnie w tym roku przy łódzkich ulicach, w parkach i na skwerach. To jeden z elementów rewitalizacji miasta.

– Zarząd Inwestycji Miejskich posadzi w tym roku w Łodzi 800 drzew oraz 35 tys. krzewów, bylin i traw. Część z nich pojawi się w rewitalizowanym centrum miasta, gdzie dotychczas ich brakowało. Zazielenią się m.in. ul. Wschodnia i Próchnika. Zamierzamy sadzić rozmaite gatunki. Wśród mniejszych nasadzeń będą to m.in. róże, derenie czy berberysy. Drzewa to przede wszystkim graby, lipy i klony. Niektóre z nich będą nawet ośmiometrowe – powiedziała Justyna Krakowiak, naczelnik Wydziału Architektury i Zieleni Zarządu Inwestycji Miejskich.

Nowe drzewa i krzewy pojawią się nie tylko w centrum Łodzi. W ramach przebudowy dróg i inwestycji osiedlowych uzupełnione zostaną również dotychczas istniejące szpalery drzew i zieleńce. Nowe rośliny pojawią się także w łódzkich parkach, o co zadba Zarząd Zieleni Miejskiej, który sadzić będzie gatunki odporne na miejskie warunki, głównie lipy, brzozy, klony i głogi.

– W tym roku posadzimy w Łodzi 1200 nowych drzew. Spora część z nich, bo aż 360 znajdzie się w parkach, m.in. w parku Julianowskim, w którym w 2017 r. orkan Ksawery wyrządził wiele szkód. Chcemy przywrócić tam jak najliczniejszy drzewostan. Ponadto nasadzimy drzewa w pasach drogowych i na terenach należących do zarządu. Aż 270 drzew nasadzimy w miejscach wskazanych przez łodzian w ramach budżetu obywatelskiego – powiedział Maciej Winsche, dyrektor łódzkiego Zarządu Zieleni Miejskiej.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj