Ponad 12 mln zł dotacji z funduszy unijnych oraz 3 mln zł pożyczki ze środków krajowych na ekologiczną inwestycję w Nowym Sączu przekaże miastu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Modernizacja sieci ciepłowniczej oraz likwidacja węzła grupowego mają kosztować ok. 20 mln zł. Za realizację zadania odpowiedzialne będzie Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Nowym Sączu.

Źródłem unijnej dotacji w wysokości ponad 12 mln zł dla tej inwestycji jest Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko, działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu. Ponadto przydzielono pożyczkę z NFOŚiGW w wysokości 3 mln zł. Pozostałe koszty inwestycji nowosądecki MPEC weźmie na siebie.

Za te pieniądze zmodernizowana zostanie część sieci ciepłowniczej oraz zlikwidowana zostanie wymiennikownia grupowa przy ul. Lwowskiej, dostarczająca ciepło dla mieszkańców Os. Westerplatte. Do modernizacji wybrano osiem odcinków sieci – siedem z nich będzie zamienionych na nowe odcinki wykonane w technologii rur preizolowanych, a jeden będzie miał wymienioną izolację. Wykorzystana w tym celu zostanie istniejąca trasa sieci kanałowej. Likwidacja wymiennikowni grupowej będzie polegała na zamianie istniejących węzłów bezpośredniego działania na Os. Westerplatte na dwufunkcyjne węzły wymiennikowe oraz budowę nowej osiedlowej sieci wysokotemperaturowej w miejsce istniejących sieci niskotemperaturowych. Długość wybudowanej sieci ciepłowniczej wyniesie niecałe 7 km, a zmodernizowanej – 0,44 km.

Bezpośrednim celem tego projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej systemu ciepłowniczego, dzięki ograniczeniu strat na przesyle ciepła poprzez zastosowanie rurociągów preizolowanych w miejsce sieci tradycyjnych; poprawienie stanu technicznego istniejących sieci, a przez co zwiększenie bezpieczeństwa dostawy ciepła do odbiorców, zwiększenie niezawodności i ciągłości dostaw ciepła; ograniczenie występowania ubytków wody sieciowej. Projekt przyczyni się do zmniejszenia zużycia ilości paliwa do produkcji ciepła co bezpośrednio wpłynie na ograniczenie emisji do środowiska.

Czytaj więcej

Skomentuj