1 / 12

300-metrowy nowy odcinek popularnej w Poznaniu Wartostrady – szlaku pieszo-rowerowego – powstać ma między jeziorem Malta a terenami nad Wartą. Będzie on przebiegać przez zrewitalizowane podziemia zabytkowej fortecznej Śluzy Cybińskiej z 1845 r.

Pierwsze projekty mówią o ok. 300 metrach nowego fragmentu istniejącej już Wartostrady. Odcinek ten ma być bezkolizyjnym łącznikiem pomiędzy terenami wokół jeziora Maltańskiego, a trasą po wschodniej stronie rzek Warta i Cybina. Nie będzie więc konieczności przejazdu przez ul. Jana Pawła II czy rondo Śródka.

Inwestycja ta miała szansę na realizację już w 2015 r. Wówczas jednak, w ramach głosowania na budżet obywatelski, nie zyskała odpowiedniego poparcia mieszkańców.

Droga przez rzekę i fortyfikacje

– Budowa łącznika pomiędzy obecną Wartostradą a jeziorem Maltańskim pod ul. Jana Pawła II na wysokości ujścia Cybiny będzie jednym z ciekawszych przestrzennie rozwiązań i swoistą perełką. Wykorzystamy bowiem na ten cel dawne fragmenty fortyfikacji miejskich. Całość realizacji zadania przewidujemy do czerwca 2021 r.  – powiedział Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania.

Poznań do 2022 roku chce wybudować sieć „autostrad” rowerowych

Przez północny przepust śluzy, pod ulicą Jana Pawła II, przepływa rzeka Cybina, natomiast południowy od lat zaślepiony jest żelbetowym murem. Pod koniec 2015 r. wykonano otwór inspekcyjny, dzięki któremu udało się dotrzeć do środka. Magistrat zlecił wówczas wykonanie ekspertyzy, która miała wykazać, czy da się go wykorzystać na poprowadzenie tamtędy ścieżki pieszo-rowerowej, która byłaby bezkolizyjnym łącznikiem terenów nadwarciańskich z Maltą.

Szczegółowa analiza stanu technicznego śluzy wykazała, że taka trasa dla pieszych i rowerzystów może w tym miejscu powstać. Prace będą wymagać odwodnienia południowej śluzy oraz rewitalizacji  okolicznych terenów.

Miejsce z historią

Śluza Cybińska to jeden z obiektów hydrotechnicznych dawnej poligonalnej Twierdzy Poznań. Powstała ok. 1845 r. Pierwotnie zakładano zbudowanie trzech murowanych przepustów, ostatecznie powstały dwa. Znajdujące się w nich trzy rzędy zastaw miały spiętrzać wody rzeki Cybiny i tworzyć rozlewisko, które dzisiaj jest terenem zachodniej części Jeziora Maltańskiego.

W latach powojennych zbudowano nowy jaz położony kilkadziesiąt metrów na wschód od śluzy, który spiętrza wodę tworząc największy sztuczny akwen Poznania. W trakcie poszerzania ul. Jana Pawła II wydłużono przepust, dobudowując betonowe tunele z każdej strony, przez co śluza nie jest widoczna z zewnątrz.

Czytaj więcej

Skomentuj