W połowie lutego powołana została serocka spółdzielnia energetyczna “Słoneczny Serock”, która zaoferuje mieszkańcom gminy dostęp do ekologicznego, niskoemisyjnego źródła energii z fotowoltaiki. Spółdzielnia pozwoli każdemu chętnemu na zaspokojenie własnych potrzeb energetycznych.

Podstawą działania spółdzielni będzie zrealizowana jej staraniem centralna instalacja fotowoltaiczna o szacowanej mocy od 0,5 do 0,7 MW.

Panele, będące źródłem wytwórczym, zostaną zainstalowane na terenie dawnego składowiska odpadów w Dębem, wieńcząc jednocześnie proces jego rekultywacji. Po spełnieniu kryteriów formalno-prawnych i wybudowaniu pierwszego źródła wytwórczego, spółdzielnia zacznie prowadzić działalność jako czynny podmiot. Założenia czasowe przewidują, że stanie się to w przeciągu ok. 12 miesięcy.

Grono założycielskie spółdzielni liczy 30 osób. Posiada ona jednak formułę otwartą, możliwe jest więc dołączanie do niej kolejnych osób zainteresowanych tą konkurencyjną na rynku energetycznym formułą współpracy.

Czytaj więcej

Skomentuj