Ostatnią z 70 umów czwartej edycji regionalnego programu likwidacji niskiej emisji poprzez inwestycje w gminnych budynkach wielorodzinnych zawarł we wtorek w Sosnowcu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Łączna kwota dotacji w tej edycji to 169 mln zł.

Chodzi o czwarty konkurs projektów w ramach tzw. poddziałania 1.7.1. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. To część tzw. działania 1.7. POIiŚ, czyli koordynowanego przez katowicki WFOŚiG programu „kompleksowej likwidacji niskiej emisji na terenie konurbacji śląsko–dąbrowskiej”, z pierwotnym budżetem ok. 1 mld zł. Program obejmuje subregion centralny woj. śląskiego.

Po ubiegłorocznej zmianie POIiŚ w naborze tym – obok spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych – po raz pierwszy mogły uczestniczyć gminy.Jak przekazał rzecznik katowickiego WFOŚiGW Mirosław Cichy, właśnie z samorządem, władze Funduszu zawarły we wtorek ostatnią umowę tego naboru. Będzie to dofinansowanie termomodernizacji sześciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Sosnowcu. Łączny koszt inwestycji to ponad 7,2 mln zł z czego ok. 5,6 mln zł to dotacja POIiŚ.

Inwestycja ma potrwać dwa lata. Jej zakończenie zaplanowano na koniec lutego 2022 roku„Poprawa jakości powietrza w województwie śląskim to nasz priorytet. Dlatego tym bardziej cieszy nas możliwość ubiegania się o dotacje przez samorządy. Dzięki temu wiele gmin będzie mogło sfinansować kompleksową termomodernizację starych, zaniedbanych budynków wielorodzinnych. Wiem, że bez takiego dofinansowania nie byliby w stanie tego zrobić” – powiedział cytowany przez Cichego prezes katowickiego WFOŚiGW Tomasz Bednarek.

Umowę z ramienia miasta na inwestycję, dzięki której zniknąć ma ponad 150 pieców węglowych w budynkach Miejskiego Zakładu Zasobów Lokalowych przy ul. Naftowej, podpisał wiceprezydent Michał Zastrzeżyński.

„Kolejne budynki w Sosnowcu pozbędą się kopciuchów. Będzie to miało bezpośredni wpływ na nas wszystkich – nie tylko mieszkańców miasta. Smog nie zna granic administracyjnych i ważne, abyśmy kompleksowo podchodzili do tematu” – ocenił cytowany przez służby prasowe miasta wiceprezydent.

Katowicki WFOŚiGW rozpoczął podpisywanie umów w ramach tego naboru w marcu br. Pierwszą, na blisko 2,3 mln zł z POIiŚ zawarł z samorządem Bielska-Białej. Ogółem w tym naborze rozdysponowano ponad 169 mln zł dotacji. Ich ogólna kwota po czterech konkursach przekroczyła 245 mln zł.

„Ogłosiliśmy już piątą edycję konkursu. Zaplanowana pula środków to 50 mln zł, ale jeśli zainteresowanie będzie tak duże jak do tej pory, to nie wykluczamy podwyższenia tej puli środków” – zasygnalizował Bednarek. Katowicki WFOŚiGW przypomina, że termin składania wniosków upływa 29 lipca br., a rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano na luty 2021 r.

W działaniu 1.7. POIiŚ przewidziano trzy tzw. poddziałania: 1.7.1., czyli wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w woj. śląskim, 1.7.2., czyli efektywną dystrybucję ciepła i chłodu oraz 1.7.3., czyli promowanie wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej.

Czytaj więcej

Skomentuj