Rozpoczyna się budowa Parku Wolności w Szczecinie. Trwa porządkowanie terenu w Podjuchach, w rejonie ul. Karpiej, Niklowej, Granitowej, Marmurowej i Placu Wolności.

To pierwszy etap inwestycji. Obejmuje on usunięcie drzew i krzewów kolidujących z projektowanymi obiektami na terenie nowego Parku Wolności. To w większości egzemplarze pozbawione szczególnych wartości przyrodniczych, uszkodzone oraz o złym stanie zdrowotności, a także samosiejki. Zachowane zostanie zadrzewienie cenne przyrodniczo (aktualnie są to nieliczne okazy) i nie kolidujące z inwestycją.

Wycinka drzew i krzewów wykonywana jest na podstawie zgody wydanej przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Usunięcie drzew i krzewów zakończone zostanie jeszcze w lutym, a więc przed rozpoczęciem okresu ochronnego związanego z lęgiem ptaków. W ramach kompensacji zieleni na terenie projektowanego parku zaplanowano nasadzenia zastępcze  o cennych walorach pod względem dendrologicznym oraz bogatej bioróżnorodności.

W najbliższych dniach ogłoszony zostanie przetarg na wykonanie drugiego etapu zadania. Zakres prac budowlanych na terenie szczecińskiego Parku Wolności obejmować będzie m.in. rozbiórkę istniejących obiektów gospodarczych, budowę fontanny w centralnej części placu, budowę placu zabaw dla dzieci młodszych, budowę chodnika-bieżni o długości 200 m, ogrodzonego wybiegu dla psów wraz z zamontowaniem urządzeń do ćwiczeń i treningu dla psów typu agility. Wszystko również zostanie oświetlone.

Na terenie projektowanego parku powstanie linowy plac zabaw dla dzieci i młodzieży – urządzenie zabawowe w kształcie statku – to zwycięski projekt zgłoszony do szczecińskiego budżetu obywatelskiego na rok 2018 dla zadań dzielnicowych dużych – Prawobrzeże. Przewidziano również rezerwę terenu dla lokalizacji artystycznego elementu plastycznego upamiętniającego postać i twórczość Moniki Szwai, czyli „Szwajowego Ogrodu Literackiego”.

Czytaj więcej

Skomentuj