1 / 2

Planowanie przestrzeni współczesnych miast może być kreatywne. Tego właśnie chcą dowieść młodzi naukowcy i studenci z różnych ośrodków akademickich, a także przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, podczas trwającej właśnie w Toruniu konferencji „Miasto kreatywnie”.

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa i Warsztaty są organizowane w dniach 10-12 maja w Toruniu. Zaproponowana przez organizatorów tematyka dotyczy zarówno teoretycznych, jak i metodycznych zagadnień związanych z planowaniem kreatywnych przestrzeni w miastach. Uwzględniono też przegląd praktycznych rozwiązań, a także nowe idee urbanistyczne w miastach, miejsce pokolenia Y w kreowaniu przestrzeni miast, community arts, a także recykling przestrzeni postindustrialnych czy też GIS w projektowaniu urbanistycznym.

Magdalena Szmytkowska z Uniwersytetu Gdańskiego uważa, że świadomość potrzeby nowego spojrzenia na funkcjonowanie ośrodków miejskich jest już wyraźnie zaznaczona. W jej opinii współczesne miasta koncentrują się na swoim wizerunku a niekoniecznie już na rozwoju gospodarczym czy społecznym. Tymczasem niejednokrotnie za sloganem marketingowym nie idą konkretne działania, które powinny być realizowane.

Toruń chce być miastem kreatywnym, wciąż się rozwijając i odpowiadając na potrzeby swoich mieszkańców. Między innymi z tego względu to właśnie tutaj realizowany jest projekt Gen – Y City – Get the swing of the city, finansowany ze środków unijnych. Założeniem przedsięwzięcia jest promowanie rozwoju przedsiębiorstw innowacyjnych. W jego ramach podejmuje się działania mające za cel zatrzymanie w mieście kapitału intelektualnego pokolenia Y (urodzonych po 1980 r.). Wszystko po to, by tak dostosować miasto do wymagań jego użytkowników, w tym przypadku głównie studentów, by ci znaleźli tu pracę zgodnie ze swoim wykształceniem. Tym bardziej, że na rynku pracy jednym z najbardziej rozwijających się sektorów jest sektor kreatywny, o czym zapewniała Ewelina Rejs z Biura Toruńskiego Centrum Miasta. Stąd też przeprowadzane są ekspertyzy, których efektem mają być dane, w jaki sposób młodzi ludzie postrzegają Stare Miasto. Oprócz tego, w ramach projektu, organizowane są międzynarodowe spotkania, dzięki którym miasta partnerskie dzielą się dobrymi praktykami w zakresie kreatywnego zarządzania swoimi ośrodkami.

W wyniku długofalowej pracy ma powstać katalog propozycji rozwiązań lokalnych problemów, tzw. Zintegrowany Plan Działania. Będą się w nim znajdować konkretne rozwiązania problemów, z którymi borykają się młodzi, kreatywni ludzie z pokolenia Y. W wyniku realizacji projektu miasto Toruń uzyska wiedzę nt. działań jakie należy podjąć, aby odpowiadać na potrzeby tych osób i tym samym wspierać różne nowoczesne przedsięwzięcia.

W ramach spotkania sporo uwagi poświęcono ekologii. Prelegenci wskazywali na światowe przykłady zeroemisyjnych miast (jak np. Masdar City w Zjednoczonych Emiratach Arabskich), zalety tworzenia zielonych dachów a także rozwój odnawialnych źródeł energii w Polsce i na świecie i ich wpływ na kształtowanie przestrzeni miejskiej. Jednocześnie poddano w wątpliwość rozwój farm wiatrowych w bliskim sąsiedztwie miast w odniesieniu do nowych obostrzeń prawnych. Z badań Bereniki Ryszkowskiej z UMK Toruń wynika, że farmy wiatrowe, które choć stanowią dominantę w krajobrazie, przez mieszkańców są postrzegane jako bardzo potrzebne.

 

Czytaj więcej

Skomentuj