1 / 3

W Zakładzie Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych na warszawskim Targówku z tygodnia na tydzień realizowane są kolejne etapy inwestycji. Po zakończeniu modernizacji i rozbudowy obiektu, których inwestorem jest Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Warszawie, stolica dysponować będzie największą instalacją termicznego przekształcania odpadów w Polsce.

– Rozbudowa i modernizacja ZUSOK wymaga od uczestników projektu dużo szerszego spojrzenia niż w przypadku budowy nowego obiektu na terenie, na którym nie są prowadzone inne aktywności. Rozbudowa, przy jednoczesnej pracy istniejącego zakładu, wymaga szczegółowego planowania wszystkich działań. Ostatnio wykonane zostały m.in. finalne prace w hali przygotowanej jako tymczasowy magazyn odpadów, w tym system czujników przeciwpożarowych w obrębie taśmociągu służącego do przenoszenia odpadów oraz instalacje elektryczne i oświetlenie. W ramach kolejnych etapów inwestycji przeniesione zostały wagi, ułożono ciepłociąg południowy, a także wykonano wentylację mechaniczną w wybranych obiektach – informuje Marcin Sadura, zastępca dyrektora Działu Inwestycji i Rozwoju w MPO Warszawa.

Zakończył się niezwykle istotny etap realizacji procesu inwestycyjnego – wylano pierwsze fundamenty. Zamontowane zostały również elementy konstrukcji przenośnika taśmowego odpadów oraz zdemontowano urządzenia w bunkrze. Uruchomiono podajnik taśmowy linii K1, dzięki któremu możliwe będzie dostarczanie odpadów do termicznego przekształcenia. Zamontowano wagi, umożliwiające ważenie pojazdów przed i po wyładunku odpadów.

– Sfinalizowano prace zaplanowane na drugi shut down. Był to etap realizacji inwestycji, wymagający czasowego wyłączenia instalacji ZUSOK. Ponowny rozruch odbywa się już z wykorzystaniem elementów nowej technologii, m.in. zmodyfikowanego układu podawania odpadów do unieszkodliwiania – wyjaśnia Agata Majcher z POSCO E&C, firmy realizującej inwestycję rozbudowy ZUSOK.

Z przekształconych zmieszanych odpadów komunalnych – trafiających do zmodernizowanej instalacji – powstanie energia cieplna i elektryczna, które zasilą kilkanaście tysięcy warszawskich gospodarstw domowych. Rozbudowany ZUSOK nie tylko wpłynie na stabilizację cen wywozu odpadów komunalnych w stolicy, ale także, za sprawą ścieżki i specjalnej oferty edukacyjnej, stanie się miejscem bardzo ciekawym i otwartym na mieszkańców.

Zakończenie kompleksowej rozbudowy i modernizacji Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych przy ul. Zabranieckiej 2 zaplanowane jest na przełom 2023 i 2024 roku.

Czytaj więcej

4 Komentarze

  1. Nazwijmy rzecz po imieniu: “W Warszawie rośnie największa instalacja odzysku energii w Polsce” tzn. największa spalarnia. Skąd ta radość? Z czego się cieszyć? I jaki tu odzysk energii? Spalanie to marnowanie energii, marnowanie potencjału tych odpadów.

    • Jakie marnowanie? Oczym Ty piszesz? Recykling i spalarnie to część jednego systemu. Do spalarni trafiają pozostałości po odzysku a dzięki spalaniu w eko spalarniach jako bonus masz czystą energię a nie z trujących elektrowni węglowych

Skomentuj