1 / 3

Na terenie warszawskiej Białołęki trwa wielka akcja zazieleniania – nie prowadzi jej samorząd. To akcja odtworzenia zieleni po przyłączeniu Elektrociepłowni Żerań do sieci gazowej.

W listopadzie br. nad Kanałem Żerańskim i w lesie przy ul. Mehoffera spółka Gaz – System zasadziła 18 300 drzew. W przyszłym roku firma posadzi na terenie dzielnicy Białołęka dodatkowo ponad 700 drzew parkowych i ok. 23 600 sadzonek leśnych.

Nasadzenia drzew są związane m.in. z odtworzeniem zieleni na terenie dzielnicy Białołęka po przyłączeniu Elektrociepłowni Żerań do sieci gazowej.

– Przyłączenie Elektrociepłowni Żerań do sieci gazowej oraz posadzenie przez Gaz-System kilkunastu tysięcy drzew wpisuje się w politykę spółki związaną z poprawą jakości powietrza w stolicy i w kraju – mówi Iwona Dominiak Rzecznik Gaz – System.

W porozumieniu z samorządem

Spółka w listopadzie b.r. uzgodniła z właścicielami terenu – Lasami Miejskimi m.st. Warszawy, PGPW Wody Polskie, Zarządem Zieleni m. st. Warszawy oraz władzami gminy Białołęka, konkretne działki na których przeprowadzane są nasadzenia.

Pierwsza część nasadzeń drzew została zrealizowana nad Kanałem Żerańskim i w lesie przy ul. Mehoffera. Drugą część spółka przeprowadzi na wiosnę przyszłego roku na terenach placówek szkolnych Białołęki oraz wzdłuż ul. Płochocińskiej.

Dęby szypułkowe, lipy drobnolistne, jarzęby, buki i lipy

Na Żeraniu zostały posadzone głównie dęby szypułkowe, lipy drobnolistne i jarzęby w liczbie ok. 5 300 sztuk. Natomiast w lesie przy ul. Mehoffera pojawiło się ok. 13 000 sadzonek różnych gatunków drzew – przede wszystkim buków i lip. Sadzonki zostały dobrane przez Lasy Miejskie m.st. Warszawy optymalnie do terenu, na jakim będą rosły.

Czytaj więcej

Skomentuj