Już od przyszłego roku wszystkie miejskie jednostki w Warszawie będą mieć obowiązek informowania o planowanej wycince drzew i jej przyczynach.

Pierwszy z 7 standardów stołecznej Karty Praw Drzew został właśnie przyjęty zarządzeniem prezydenta Warszawy.

Powszechna, kompleksowa informacja na temat usuwania drzew oraz nasadzeń kompensacyjnych jest jednym z istotnych elementów nowoczesnego systemu zarządzania zielenią na terenie stolicy.

– Warszawa to pierwsze miasto w Polsce, które wypracowało jednolite standardy zarządzania miejską zielenią. Karta Praw Drzew i towarzyszące jej dokumenty ujednolicą zasady przeglądu i pielęgnacji drzew, wypracowane i stosowane z powodzeniem od kilku lat przez Zarząd Zieleni. Teraz będą obowiązywać wszystkie jednostki miejskie i urzędy dzielnic. Jako pierwszy przyjęliśmy standard informowania o wycinkach, by mieszkańcy mieli dostęp do transparentnej informacji o losie każdego miejskiego drzewa – mówi Justyna Glusman, dyrektorka koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni m.st. Warszawy.

Karta Praw Drzew i towarzyszące jej 7 standardów podkreślają istotną rolę drzew w mieście i potrzebę ich ochrony, a także regulują ingerencję w stołeczną zieleń. Zawierają zasady pielęgnacji i poprawy warunków życia drzew, instrukcję kontrolowania ich stanu zdrowotnego oraz precyzują warunki ich ochrony podczas procesów inwestycyjnych. Dokumenty obejmują ponadto zasady tworzenia i pielęgnacji zieleni niskiej dostosowane do postępujących zmian klimatycznych. Pierwszy z przyjętych standardów ujednolica sposób informowania o zamiarze i powodach usunięcia drzewa, pozostałe będą stopniowo wprowadzane w kolejnych miesiącach.

– Jednolity standard informowania o działaniach podejmowanych przez jednostki organizacyjne m.st. Warszawy i dzielnice, związanych z wycinkami drzew jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców, które wynikają z ich zaangażowania i poczucia współodpowiedzialności za warszawską zieleń. Zasady ujęte w standardzie oparte zostały na dobrych praktykach Zarządu Zieleni, który od ponad dwóch lat otwarcie informuje o koniecznych wycinkach drzew. Spotyka się to z pozytywnym odbiorem mieszkańców i buduje zaufanie do naszych działań. Przyjęty standard to efekt współpracy naszych specjalistów z Biurem Ochrony Środowiska – mówi Aleksandra Majda-Butkiewicz, dyrektorka Zarządu Zieleni m.st. Warszawy.

Czytaj więcej

Skomentuj