Prezydent Warszawy uchylił propozycję naliczania opłat za odpady liczonej od zużycia wody przez mieszkańców. Stawki mają zostać ponownie przeliczone.

Zmiana, a w zasadzie odsunięcie decyzji w czasie, ma związek z projektem radnych Koalicji Obywatelskiej dotyczącym wyłączenia z systemu gospodarki odpadami nieruchomości niezamieszkałych. Ratusz poinformował, że prezydent Warszawy postanowił uchylić propozycję naliczania opłat za odpady według zużycia wody na najbliższej sesji.

Zgodnie z projektem uchwały, obowiązujący od marca ryczałt z początkiem lipca miała zastąpić stawka 12,73 zł za 1 m sześć. zużytej wody. Stawki muszą być ponownie przeliczone.

– Bezpośrednim powodem skierowania projektu wyłączenia nieruchomości niezamieszkałych (np. galerii handlowych i biurowców) jest przeprowadzona w chaotyczny sposób nowelizacja przepisów w lipcu 2019 r. – tłumaczy ratusz.

– Obecnie firmy płacą rażąco niskie stawki za gospodarkę odpadami komunalnymi, ponieważ blokuje to ustawa. Stawka została ustalona na poziomie, który nie pokrywa faktycznych kosztów obsługi tych nieruchomości, przez co resztę kosztów ponoszą mieszkańcy m.st. Warszawy – czytamy w komunikacie.

Wspomniane w komunikacie “rażąco niskie stawki” budziły wątpliwości już wcześniej. W lutym pojawiły się podejrzenia, że na etapie procesu legislacyjnego nowelizacji ustawy o u.c.p.g. i innych niektórych innych ustaw mogło dojść do nieuprawnionego lobbingu ze strony przedsiębiorców.

Stolica ponownie przystąpi do analiz wysokości opłat za gospodarkę odpadami, aby mieszkańcy mogli rozliczać się według metody od ilości zużytej wody.

Warszawa: rodziny zapłacą więcej za śmieci. Radni PiS protestują

Czytaj więcej

1 Komentarz

  1. 13zł za m3 to jest tragedia, chyba ktoś żyje z głową w chmurach. Dwie osoby będą płacić 130zł/msc przy zużyciu wody 10m3/msc.

Skomentuj