Stan jakości powietrza i prognozy na kolejne godziny można sprawdzić od 1 lutego w Warszawskim Indeksie Powietrza dostępnym na stronie wip.um.warszawa.pl.

Narzędzie zostało opracowane przez zespół naukowców z Politechniki Warszawskiej, a przewodniczył im dr hab. inż. Artur Badyda, profesor na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej.

W ramach Warszawskiego Indeksu Powietrza (WIP) zbudowali oni matematyczny model służący analizowaniu i prognozowaniu poziomów indeksu powietrza. Wyniki oparte są na danych historycznych o stężeniach wybranych zanieczyszczeń powietrza, danych meteorologicznych oraz wskaźnikowych danych o emisjach. W oparciu o te informacje  prezentowane są rekomendacje dotyczące aktywności mieszkańców na powietrzu oraz ostrzeżenia związane z występowaniem lub prognozowaniem na dzień następny zanieczyszczeń, w stężeniach mogących stwarzać zagrożenie dla zdrowia.

WIP podzielony jest na Warszawski Ogólny Indeks Powietrza (WIPo) oraz Warszawski Zdrowotny Indeks Powietrza (WIPz). – Poziomy obu indeksów są obliczane i prognozowane dla każdej stacji monitoringu powietrza osobno. W przyszłości takie operacje będą przeprowadzane również dla urządzeń pomiarowych, które wejdą w skład sieci pomiarów jakości powietrza – mówi prof. Artur Badyda.

Warszawski Ogólny Indeks Powietrza opiera się na pomiarach 1-godzinnych stężeń pyłów PM10 i PM2,5 oraz NO2, jak również na prognozach ich wartości. Poziom WIPo w wybranym punkcie pomiarowym zależy od najwyższego stężenia spośród wymienionych zanieczyszczeń powietrza. Indeks ten prezentowany jest w czteropoziomowej skali dla danych bieżących (z poprzedniej godziny) oraz prognoz dla godzin: 06.00, 14.00, 22.00 i dla całej kolejnej doby.

Ostrzeże astmatyków i nie tylko

Warszawski Zdrowotny Indeks Powietrza ma na celu przede wszystkim uwzględnienie potrzeb wrażliwych grup w kontekście wpływu jakości powietrza na ich zdrowie oraz życie. Przy obliczaniu WIPz wykorzystuje się związki matematyczne między jakością powietrza a wzrostem ryzyka wystąpienia: zaostrzenia przebiegu astmy oskrzelowej u dzieci cierpiących z powodu tej choroby; hospitalizacji z powodu zaostrzeń chorób układu oddechowego; hospitalizacji z powodu zaostrzeń chorób układu krążenia oraz przedwczesnego zgonu u osób starszych.

100 urządzeń pomiarowych

W obecnej fazie projektu system opiera się na danych pomiarowych pozyskiwanych ze stacji monitoringu jakości powietrza należących do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie. Posiada on cztery automatyczne punkty pomiarowe zlokalizowane w Warszawie. Dwa w Śródmieściu (przy al. Niepodległości oraz przy ul. Marszałkowskiej) oraz po jednym na Targówku (ul. Kondratowicza) i na Ursynowie (ul. Wokalna). Jak zapewnia Wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski w kolejnym etapie prac nad WIP Miasto przewiduje montaż ok. 100 urządzeń pomiarowych.

WIP poza podniesieniem świadomości warszawiaków w kwestiach związanych z jakością i zanieczyszczeniami powietrza pozwoli również podejmować krótkoterminowe działania mogące szybko wpłynąć na jakość powietrza. Wśród tego typu reakcji należy wymienić m.in. wprowadzenie bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską, skierowanie na ulice polewaczek czy wydanie komunikatów z apelem o zaprzestanie spalania drewna w kominkach.

Czytaj więcej

Skomentuj