W ramach Gminnego Programu Rewitalizacji zostanie przebudowana ul. 3 Maja we Włocławku. Przestrzeń uliczna zostanie dostosowana do prędkości i wygody ruchu pieszego.

Woonerf to w założeniu przestrzeń publiczna, która łączy funkcje ulicy, deptaku, parkingu i miejsca spotkań mieszkańców. Tego typu przestrzeń powstanie we Włocławku na Śródmieściu.

Historia i urbanistyka

Zwycięzcą konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej jest pracownia Sawawa z Warszawy.

Podstawowymi założeniami zwycięskiego projektu były: ochrona i wyeksponowanie historycznej przestrzeni ulicy 3 Maja poprzez podkreślenie jej wartości urbanistycznych i architektonicznych, stworzenie przyjaznego i bezpiecznego obszaru dla wszystkich użytkowników ulicy oraz urządzenie reprezentacyjnej, wielofunkcyjnej i atrakcyjnej przestrzeni miejskiej, która przyczyni się do aktywizacji parterów usługowych oraz wnętrz kwartałów zabudowy powiązanych funkcjonalnie z ulicą 3 Maja i Śródmieściem.

Przestrzeń dla pieszych

Przestrzeń uliczna została dostosowana do prędkości i wygody ruchu pieszego. Piesi mają uprzywilejowany dostęp do przestrzeni przy pierzejach usługowych, przestrzeni wydzielonych wielofunkcyjnych placyków oraz centralnie położonego ciągu pomiędzy szpalerami drzew. Centrala część ulicy poszczególnych odcinków ulicy oraz placyków jest również udostępniona dla uspokojonego ruchu samochodów (jednokierunkowego) oraz ruchu rowerowego (dwukierunkowego). Pojazdy te powinny poruszać się jednak wolniej i ustępować pierwszeństwa pieszym, na co wskazuje sposób urządzenia przestrzeni ulicznej.

Kompletna dokumentacja, za kwotę 430 500 zł powinna być gotowa w ciągu 5 miesięcy od daty podpisania umowy.

Czytaj więcej

Skomentuj