Światowa Organizacja Zdrowia i ONZ-Water wydały alarmistyczny raport na temat  stanu sanitarnego i dostępu do wody w najbiedniejszych krajach świata.

Międzynarodowy sektor wodny spotyka się w Sztokholmie na corocznej konferencji podczas Światowego Tygodnia Wody (25-30 sierpnia 2019 r.). To tam ujawniony został raport, z którego wynika,  że ​​słabe systemy rządowe oraz brak zasobów ludzkich i funduszy zagrażają dostawie wody i usług sanitarnych w najbiedniejszych krajach świata.

„Zbyt wiele osób nie ma dostępu do niezawodnej i bezpiecznej wody pitnej, toalet i urządzeń do mycia rąk, narażając się na śmiertelne infekcje i zagrażając postępom w zakresie zdrowia publicznego” – mówił dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, dyrektor generalny WHO. „Systemy wodne i urządzenia sanitarne nie tylko wpływają na zdrowie i ratują życie, są kluczowym elementem budowania stabilniejszych, bezpieczniejszych i zamożniejszych społeczeństw. Wzywamy wszystkie kraje, w których brakuje niezbędnej infrastruktury wodno-sanitarnej, do przeznaczenia funduszy i zasobów ludzkich na ich budowę i utrzymanie. ”

O 60% za mało

Globalna ocena i analiza warunków sanitarnych i wody pitnej 2019 (znana jako raport GLAAS) ONZ-Water objęła ankietą 115 krajów i terytoriów, zamieszkanych przez 4,5 miliarda ludzi. Wykazano, że w przeważającej większości krajów wdrażanie polityk i planów w zakresie wody, infrastruktury sanitarnej i higieny jest ograniczone przez nieodpowiednie zasoby ludzkie i finansowe.

Dziewiętnaście krajów i jedno terytorium zgłosiło lukę w finansowaniu wynoszącą ponad 60% między zidentyfikowanymi potrzebami a dostępnym finansowaniem. Mniej niż 15% krajów ma zasoby finansowe lub ludzkie potrzebne do realizacji swoich planów.

„Jeśli chcemy stworzyć zdrowsze, bardziej sprawiedliwe i stabilne społeczeństwo, to wzmocnienie systemów w celu dotarcia do tych, którzy obecnie żyją bez bezpiecznej i niedrogiej wody, usług sanitarnych i higienicznych muszą być najwyższym priorytetem”, mówi Gilbert F Houngbo, przewodniczący agendy ONZ – Water i prezes Międzynarodowego Funduszu Rozwoju Rolnictwa.

A jednak się dzieje

Raport wykazał jednak również, że kraje zaczęły podejmować pozytywne kroki w kierunku osiągnięcia celu 6 zrównoważonego rozwoju w zakresie wody i infrastruktury sanitarnej.

„Cele zrównoważonego rozwoju zainspirowały nas do podjęcia konkretnych działań na poziomie krajowym w celu zwiększenia dostępu do urządzeń sanitarnych” – mówił w Sztokholmie David Molefha, główny inżynier ds. Gospodarki wodnej w Ministerstwie Gospodarki Gruntowej ds. Usług Wodnych i Sanitarnych w Botswanie. „Opracowaliśmy plan sanitarny i pracujemy nad wyeliminowaniem otwartej defekacji. Dzięki tym działaniom pracujemy nad poprawą jakości życia ludzi ”.

Około połowa ankietowanych krajów ustaliła obecnie cele dotyczące wody pitnej, które mają zapewnić powszechne pokrycie na poziomie wyższym niż podstawowe usługi do 2030 r. Chodzi tu przede wszystkim o kwestię jakości wody i zwiększenie dostępu do wody w pomieszczeniach. Ogromne wyzwanie to powszechna otwarta defekacja, która ma dramatyczny wpływ na zdrowie publiczne i środowisko.

Czytaj więcej

Skomentuj