Ukraina otrzymała pożyczkę z Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju na pokrycie kosztów drugiego projektu infrastruktury miejskiej. Część wpływów z tej pożyczki zostanie przeznaczona na realizację kontraktu „Renowacja stacji uzdatniania wody i przebudowa stacji pomp” w mieście Winnica nad południowym Bugiem. To projekt, który wspiera także Polska.

Właśnie rozpoczął się przetarg na budowę i ukończenie stacji uzdatniania wody (zdolność produkcyjna co najmniej 100 000 m3/ dzień dla wody pitnej) i nowej przepompowni wody (zdolność produkcyjna co najmniej 6000 m3/ godz.) i przebudowę istniejącej przepompowni wody (zdolność produkcyjna w co najmniej 200 000 m3/ dzień). Przetarg ogłosiło przedsiębiorstwo “Winnicaoblwodokanal”.

Bug ważny dla Polski

Rozwój ukraińskiego sektora wodociagowo-kanalizacyjnego jest w interesie Polski. Zlewnia Bugu zasila bowiem wody Bałtyku, a także ma wpływ na jakość wody przy wschodniej granicy naszego kraju. Dlatego Polska wspiera również finansowo inwestycje na Ukrainie oraz Białorusi.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w latach 2016-2023 zarezerwował na ten cel 100 mln zł. Obecnie, wsparcie w formie preferencyjnej pożyczki przewidziano na poziomie do 90 proc. kosztów kwalifikowanych danego przedsięwzięcia.

Można je uzyskać na budowę, rozbudowę lub modernizację oczyszczalni ścieków oraz zbiorczych systemów kanalizacji sanitarnej, a także dokumentację i prace przygotowawcze tych przedsięwzięć. W tym roku nabór wniosków rozpoczął się 1 kwietnia i potrwa do 18 grudnia 2019 r. Potencjalnymi beneficjentami mogą zostać podmioty realizujące projekty i inwestycje poza granicami kraju, z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, związane z gospodarką ściekową lub gospodarką osadową, mające wpływ na poprawę bezpieczeństwa ekologicznego Rzeczypospolitej Polskiej.

NFOŚiGW z wizytą na Białorusi. Dla czystego Bugu

Czytaj więcej

Skomentuj