Czystość wód Bugu jest jednym z priorytetowych działań Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Chodzi o zapobieganie napływowi zanieczyszczeń do Wisły, a potem do Bałtyku.

Inwestycje w gospodarce ściekowej poza granicami kraju, w zlewni rzeki Bug, były tematem rozmów przedstawicieli Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podczas wizyty studyjnej w Mińsku i Obwodzie Brzeskim na Białorusi.

Celem wizyty była prezentacja stronie białoruskiej polskich firm i ich możliwości projektowych, produkcyjnych i wykonawczych, ze wskazaniem na możliwą współpracę. Polscy przedsiębiorcy mieli okazję do bezpośrednich spotkań z firmami białoruskimi, chcą oni bowiem zaangażować się w budowę i modernizację istniejących tam obiektów wodno-kanalizacyjnych.

NFOŚiGW przeznaczy 100 mln zł na inwestycje na Białorusi i Ukrainie

Ze strony polskiej w seminarium udział wzięli m.in.: z-ca ambasadora Michał Chabros i Prezes Zarządu NFOŚiGW Kazimierz Kujda. Stronę białoruską reprezentował m.in. Wiceminister Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska Republiki Białorusi Andrej Waleriewicz Chmiel.

Polska delegacja spotkała się też z zarządem oczyszczalni ścieków w Mińsku, a także odwiedziła cztery oczyszczalnie w Obwodzie Brzeskim, w miejscowościach Kosowo, Prużany, Ostromieczewo i Kobryń, by rozpoznać potrzeby inwestycyjne strony białoruskiej. NFOŚiGW deklaruje możliwości udzielenia wsparcia finansowego oczyszczalniom przygranicznym w ramach istniejącego programu priorytetowego pn. Inwestycje w gospodarce ściekowej poza granicami kraju, w zlewni rzeki Bug.

Czytaj więcej

Skomentuj