1 / 2

W związku z ujawnieniem przez inspektora Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu niewłaściwego postępowania z odpadami niebezpiecznymi na terenie Parku przemysłowego „Blachownia” w Kędzierzynie-Koźlu, przeprowadzono kontrolę interwencyjną podmiotu prowadzącego działalność na wskazanym terenie.

W wyniku ustaleń kontroli stwierdzono naruszenia w zakresie gospodarki odpadami.
Powyższe naruszenia stanowiły podstawę do wszczęcia postępowań w sprawie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej. Ponadto zawiadomiono Prokuraturę Rejonową w Kędzierzynie – Koźlu o możliwości popełnienia przestępstwa polegającego na składowaniu wytworzonych odpadów w sposób zagrażający życiu lub zdrowiu człowieka lub powodujący obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym

Czytaj więcej

Skomentuj