Podpisane zostały kolejne umowy na „Utrzymanie terenów zieleni w mieście Włocławek” w czterech pozostałych rejonach, poinformował Wydział Gospodarki Komunalnej włocławskiego magistratu.

Utrzymaniem i pielęgnacją terenów zieleni (place, chodniki, zieleńce, skwery) w rejonie I o powierzchni 34.484 m.kw., zajmować się będzie Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych „Zieleń Miejska”.

Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Agpol” i Przedsiębiorstwo Usługowe „Ekolas” odpowiadać będzie za utrzymanie i pielęgnację skwerów i trawników w rejonie III, którego powierzchnia wynosi 45 197 m.kw.

Utrzymaniem i pielęgnacją parku im. Wł. Łokietka wraz z chodnikami, w rejonie V, zajmować się będzie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Usługowo-Produkcyjno-Handlowe „EWIK” i „Alik Group”. Powierzchnia tego rejonu wynosi 56 780 m.kw.

Zakład Pielęgnacji i Zakładania Terenów Zieleni „Platan” zajmować się będzie natomiast utrzymaniem i pielęgnacją parku im. Henryka Sienkiewicza wraz z przyległymi chodnikami, w rejonie VI, którego powierzchnia wynosi 128 200 m.kw.

Łączna powierzchnia wszystkich VI rejonów, objętych stałym utrzymaniem i pielęgnacją wynosi 423 237 m.kw.

źródło: wloclawek.pl


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj